WWW.LIB.KNIGI-X.RU
    -
 

 >>  - .
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

-V V 11.\ II ~ , rI I I. ...

-- [ 1 ] --

IUIIE IIEPROBIIAO I

-V V

11.\

II

~ ,

rI I I.

I

---~ .

i11 11. : 111111.

1 s.

JJ.ti- t !);ii i11 n~ pa3pt.

1 - JI.IIR 1883 roJJ,a m11 R- aaJJ,eMill, npooiPpi . .ii.

n-i .1, u, pycCiti n tn i 3 1 1'l'u. i, 'I' i - i , ;:\l, r, !.1 )II i iI\ i. r n i\ n 1 t. i .1 i , , i 1ii i, 1 ti . !l, , ~ i i, J i: r CB()ero i r1i. , ~1ii t ~ pyccitai'O :: ; .

l it . 3 1I t t, Y1'pa'l'urnie i )I - 31. u~ i : .I r, :~r i. , i t ii i lltacc n, iti ti . ~ i 'l' t ii . ..i- -~r t -~r , t:t:-:r~I r. .1 i r1; ~'I r i\IHOi i~rt. 'r r.

n 'I'J 1* i 4:

C.:10ii\BIIIXCH }~1i, i il i,.., pycci\.IOI .l~r .1 'I :11:r.

- :1-. ii ()i

   

.;' , jJJi'i:_:..~ .r,' : 1' . i u.'I, ~; ;Lu .Ji np11'I;i~ i B:i,l.}lJI~tipHI, ;!\(~ :~~t.r- r' ,:

ii~J ~ti. rr, . i, ::~ I\0.\I !;.~I;nr1: r. 91 ~ t.):\t d,i r, 1111i.i 'l : ncitono, ll()BC.Tf;:r IHI nu~tl;.l.; 啭 11011:111.'1'1, J ~i-"~l ;, I}I! I'IOJ.J.e 11 .1:1. , )"fllltC : J; i1 1;: :.\I 1 " (1 ). :-:.! i.i\~ 'I'I i._,, 'i.\t ~~~me'II-IO irpo~ .I .! (i(_'iiO.I'ki.IIO. ntt'I''L CTO~fiOBf'IH f׭ j{j ';iiiI--r! CB;l,'B 'I'PLCTB)'E''I'.

f' ail.J0.1ru B.'I1tipR J:tict ''I'i. '!' , : 'I'C.II Kie q Oisa:I .Ir n:i .1i, 1n;t:1 :1,ii.YJIH.'I 'I pycci;i 11r1}JO;~, -J;.IR 'I', ltir:e 'I])1 i i pke :I - 1\ ;:.i!J i n,h. n (i., I\O.H!'!l'CTi i1i6 G:.' m1. 'l'o:I\u cu :1~:'1' 1~i . .ti i '1 poepa!JJI'I'I,c G: . J{pPCI'Btiie!, II}HIMtpy npa()n,iii 0.1', :;{1i :-:;.r, .1.il ,h, ri1'11J'I CIIOIOI ()II~I K})CIJti'IIie:'ti. U H:"!;I.Y"tt I 1\_;

'" 3 :l;'Xit 'lit I") 'I''I 11 IJIO'J,. .: ):1:\;I. l J.r. l\,ri pyecl\i u. n :~~.

:10 . ; ~ 1\ I~:\ty i:i II, _\;f\.'1'1, 1' XJHIOTHIJUO~I (,I.IO /;: IJ(!ICI'KOC. Hy;IiHI ().lll cpe;I,CTB11. i C:JiJe .t JI!ll, (} :.l ~n it~~~ t., ~t i'i.1 ~1, ptJJ)tc IIOt.txo;r.i!Ja :1 m., i, ():.J;t;(iJ, :;1.:1'1'l'.1I IiIII'II 11 . . 1 t :t 6.,i pyccl\ti troal!,'el .

(') .1, nucJ; i Jt ), 3.1 0'1''1')' ~ 'l 'I', ?ttt, rt "1\.'I' , J , v i, .1 (t)''.

I\. Itien. :1i (988) }')" r)' ; Ri pl;I; I\o i, - .l\I .il; :: " J' lYlt, 01.'!, )1, .'I , , n ?tlH'B n". Iȭ n t t-.'I . 'I , I',iiai :~: " , i.".. I .'lti " R". l3 111, l{.i "I i i i, n . ;-.'l' r.". - r. t- .- t ). ll.la?ttip, " 1'' ). It pycci\i , ~1?tli 'h.'l " t'!'߭ lii'tco, :t 1~:''. ( liitct, t 'I'.'I , .1i ~.il r\ . i) , i . " " ). Ballli .1 i,- . I rpCI\al\I i. s r- ~ . ) :1i i r )' s .l :l~,:l , II". Jl'Ln

!';ll', lll:lTCpll 11:0

   

.

u , UJ !:\ . .l nlpo" )., t .J1f r-t i~t, i13.1 u 'h, , .;.

. ., .1 t n l; ,-r., t.'I ~. ׷r I\aCHe'l'C ; ..!J, II' i, -6; i, 'l' .11i ;~.:.

6 jJki. i ,r 't'vJ ~i n .i i t "t:r ", ' i3I 1 .;

('). , U1 o.ILpCI\i L(,.

r.LI' ti, .1' 1i n ). .i tt ~, U:lii i\I t :I , 'I' i .;.

i~: "6" 1, :.J.'l .1 , 1 'Ii 1 ..

~t. t .l\!i .1~;

ll!. 1; PjJI\B, a:i- . ~i . Jm.1i :

. r:l.'ai\ 111:I, i ~10- i, ~ 6; 1 , 'I'O . 1\13I .'It.1i :v~i.

:o:lruec'l'BO . It, , .l ؕ) .i, k t.1 :1',-t~t o.1tl;',..

L~, u , IIIi. - , .:u ".116 II1BCJ;y, :..

ii;e Lt". u.1 1, U'l' CUtblBHBi : "I\I .1:\ έ ; t ~co()p:l.

<

   

i, q t l\I, rr ( ) "" t , .1 , h BorOl\J, ;

- -, ii (1037- 6545 r.) ('). i (. 1125 .), II\ n .' , , , ~i i , i " " ('). i\i, ri, i. ( 1175 .) 'l' (. it) i , " t " ('). ҷ 1 , i, n .:ri.

( 1212 .). i I R: 'l' .:r " i i , () i", , ''l', 'l' "aiJe Itttp it i.i , ,

1\I.n J'.".

'J''r I ). rti i : , : 'I' i, i :i, r t t ~It. I'jJI ).

t1' 6it

   

11t u , It t 110 I' ().:i &. 1 , 3 'J'I 'J' JIOr.,-a :.tt. ~ nJ .'IOI'IIO, 1 !I.I :n i :~ ~. ;\, ~~I CI!'l't..ati , t:i ~. c.1p6I;, .1 ~:~:~1 ~. t 6: . , .ӭ l\IOH;I JI, ()u , . })0:1 I'I٭ H)"IO t. .:~~t~ J t :I't .lit-ui' ui 1 . , .10 . n l\I..i\l .1, 1 IJ ynaieit~ 1~ "i'l:~pcco~IY oao CliOliiY u", ~u J\Ji1 i IJ.:Ja:J '1'011 J1 1 1 J;, t.: , I\O'I'Opa lii L i urtiy iiti :Ili- i. ķt~u'I', Ii) ():.

1~i t .1 t: uoalke, apIi t , i~J, t . JL'L.1I) . U paapiI;rc, I\.i x:t 1~ .1i3- 13Ji η pytCKfl!'O :IIOICC'I'IH JLYXOBOHCTI (') 6 :\I utii.

   

, ~ Cli:Ja'L, , ;~. t -..'I, 1\, .l; .11t 1.

i : 3tt, .'I, I!\, , I;, ().l, n,- it: r: ClU ~1 J~Iipuco:Jcpi, t n I\~ , )':, l; 'I ȭ t''J' L. \ 1 l.! k10 10 :r l.;ut.: 1 u(), ii . t~t. n, }31I. . 'I' .lέ u, 1'1 pa:opl.;'Ii (.IJ.flii\1~ :); JJ!; . 1~n, :I, .1 :t'I''I :~I n ;1:0 33}hi. ;I., n :aorunIoa.Ju ui, i!; 1\HIOJ'O , liOI'O t't, nn.. : ~1, 1\!, !.'! : !\t'l IJo::pIi. :'. m; ~ ti, ft ll n.: :()? f~, I~ . o:IJ'O ~1 n t.;r 1L' i. ('1\., - ) - 1 /:I. }1acct .'~::t 'I'J. t ::~:i..

3i :ti. i:~1i H(l!JOa,. ,tr ; ;\I n. ii3i , 1 i ii. i t.i J! . i. It :11 1 i l\lbl 3: Brli'R.l)' :I. .'I)' J, I,CHIO, Cl\a3l\.)',-:t1 n; I. l B033l)'hiii 1\pO:I!'I;

, 1i ;Ji. :t i ti: J; apo:tJxJ, i: I i .

liO'I'Oi'\1)' 1 3J tJ .lii t\013l i u-/ i.~r i i pyccti'O ;, J pf;rtc~te (ir, !; r ~tipoo:!.!p'li, , i31 l;.'! i :xo;~t : i(}(3i. Tor,I.a :~1 ''J':IJ ~n~, II~ .'I~ X}C'l'HlCII έ 'i, J\~ " (}.'! r, n t i ::t, IJ.1 :1 ; J\IHCCOIO ti. Houoe Ht .n :1 , I\.ai~ t 3I;:J . 3i, " t. i.". t\i i i, i.iJ.yxa, ti. . IOICHBO 'l'lM .'I1, 3,J,'IIO I ''/~!I iJ, ClMO:II .l 3i. .iJ-.l i . nti nI;.i. nh ntpormi, nr , r:1.110 U-l t3t0'1' 'L'- . , I t , ~, :. Jro:rro. i\, ~ nti, .' , t11 3:\I' r. :r 1 -i i .i, ni 3lti 11 . 1;:i 1. .1 t, XpC'I'l!IC'I'IIO n.:i, 'l'O~IY pyt'O\\IY ,t J , '1'0 ~L, 3.1IJ :I ;. .i i n mli, .1i, .:.'I ; i ::t ero i. i; "t .l i .'t.

-.;i" t) 1.1 i ie'II ('). ; -n 1'

-~ r)-r 1 i,- \) tt ! 1 i. ;L ; i3~I, :\r n ri :, .1 r,~ : , q'I'O i. R n , i. i r , ycnoeie .~ ril'. tt~t, ~1. :\I n .1t , , , ~~lp I i r, .. .rl .1. . r ., , i i u,t .. ". .t :~t .h .1i, 1\.t ~~i .i, 1'h.:t J,~ i i , , .1 'r1 11copir~ CJJIBAII~J;oii t,1i. llerop. . 1;.

(') 18li:.i . :\'; 17. 23 ~.

npe;ic'l'anl i pyccttl :tr i yate i, r , h:'II .t ;r ;\ti:1.i.

Bcl:: t; i! t ~r U, 0~1l~ .10, I ,-i~ v .:~:I~'I' .1: i I i'I :~;Iti. Rr1 ;1, , t u l'Ir,-I\.ai~ 1 ~1 ,- :'!I r 1h }YU'II.

'I'OI'O , .'I: ~~I:\1!1 1, . ;t1 :;Li. '!J.1, u1 ()y;LC~I \ C'l'O.'II\0, Ht\ CI\O.IbltO JLl.C'I' I tl) .10 n ~lJi.. 'ru:r t :i: 1 ;I, ~lbl l\\I ;II' ,- 1J, I i~ it :ri. \~I C.JYftt tiI\.t: . (i :ll I;. i - t,; Ji: 3i~. ;.;1,i, t~I ~\ii r-1)"I 'I'Pl'O~I I; . t , .'I l;, 1~ 1tie n. ') h;r.

-10 . . i~1 i t l.i ~Iip .'I h ; r. Il.1t 1, , Kalt il~3 u.1111i C.IOB'h Ka, 1\.. ~I' l~ CJOJI:ata .:.'I, .1t ~1.

. ~1 :J.~I :\t .1 i, artcio~, :r :1t r,t. .: ..1 i~i~I--.

.r, r it, J:t ;t .;l. h, . r. .

.1n liiOiito ~t.1 'I'. : c1ry ~Ih l:,, . .:~ i.I'.l.itO .'l'). J'h ;l.Ri"l.fl 1\tblC.1L cr, iCI\tt3ttil 'ii'I'O, L{1ti~ iJU'BC'l 1 I:IO, J1UJIO'l'C n, , , .1r , r lltC.:Ih t . nt~t iir' , KOI';J,a r;r r. i .1 :~ l , , 1 J, i ~ n iJ;i. ~t ~ I~ n ,- , liiOili.C , I 'I' n :, ni J1l, };i. llii, I 111 ini () ti . H~BM,-'l'tll\.' I i ~t-i-~I it It .. .10 i i t.:.r. Ji, . l i ;~ :,- ii :\li.i i~ i : . m i, l'!I, i , .1 r ? liiC.I. ķ, 1. l\I 1' , 1\Iipoco:Jpaie i i, - i ~1 1~I; .~Illt 1't 'I', 1 ~ ; rr r 1.i ri .

I.

I ~.

~t .1i n .1i - ;, l'OI'a 1t.1 . :i. ~ :"~ J. n:ti, t t .:-:~t. , , :ri :kr i, :tt l. ~r ~:~t ?~i , .1 ~Ji. , i, r ~r ..1 t.'IOIO . k, :~l .i . , 'I'I, i it "!; J ~ rt , t.

:_li, 1.:~t. " ", - 1 .1:, :~I. I-t ...

i, 1 n m .1 l r ~. . 1 .1 .

i cocronie, i, .:, . ~ i ?~tipl 3r., :h.1t. . .1 tI i,- :r..; !J1',- :,6ht.

' (i'l;J.C'l'BOBaTL. (J.IOIIO 1 :ll~OII'L ;(.1. CJi:OBiJl\a, ;{i;:i-i~, () ';i~ 'l' , ;\i!~ il'! it.

'!' ;.1 !;.l; i l; ~ , :\.:. 'I''I. :-IOI'OC conc :.

. n l.l,-n: 6r., I~t ~ .: ~ip;t. n1. \):t'1 ()o:I:ccua e:~ty :t. '! , :. ~Ii n. 7 ''I : () C'I'O.TKHOBClll~I 'J!lpO:II, :\ii i:'.I, :. .~i ctn:e h , .pjT!i!'O, :r\0 .t :) ]l,'fa.r, HiIC~I) ; 1\\ .10iI'I l opc;Y:I.leic i. ;~ G .r, i .1J;~ .: ()o;i~i-.:.G:

? "e;'IIY , ~Ioml'I. 6~1; t, rt ~r. r, cy)(J.LJ mF.': ( 1 ).

. 11 r, I-1'1 fi . \.nl ~~:

.

" ti, :IIIIOBt'I'r/ Y.1_('TCJI ~ IIO (").

1.1 . ;rrJ 3;~tt:

", '1'.\ ii:; i, 1.Ii.::t ; n, 1~ " ). . ~I, r. .1I :~t, 1 :.~I ~n1 1~i: 1 n::t .

:.\!':ii u.l tlll rrpdo1\'t 1\.1;

:~1 :'.Ii,- t':l'I' .r, :..:.

o(Jpaie : i. .3 ;L.

Ii.aK J;. n ()o:I~C..:II'O )l'l; iI i . n1I 'I'):CJ\..1~I.

: '..:

G. n :r .1l;\ :L ; . 1ii' - i1 .'1 (i" . .1n'!, ~Ii-ri \ Cl .1 11rn 2(i. 27. ti41.

(~) f\.. ;;.

!!JiLieiu.

() 1fi oitpcto'1't ti tI tttto ui. l nt i (). . i ~tܭ n .'Ii 'l':II.

.1i 111 111i ? -~ i 11t)'1 , .Jti-cci, :i. n :t i , .

. ~: "--, ~t -". i ";" (} :. --"t" (111) pycct\i1I'O (1 ). h ,1, n : " ;\I , ", , " " i hi I .

1 il.-, : , n t ;ti\.1\. :~ l. t\. i . n.1i . C;\ty , k : I\ 111 ~ -, oJOCat\I, :~t-; . :'ltyeco:\ly , ;'I' t , :~. 1\, 1'.

: r ce:~rl', 3'lJ py , t. raro 'I . 1ii 1 .1lt : k ~r , .IJ. , iii I 'l'ri i, It t t tl:it ,

   

2* l\I _ i., 1 ..

npe;tcran.l1't,c 1 : ), : ,:~I ), ), (}l\10.\I ('). n i i.

..1~ l\I ir. "-?i i-r . t - , .\I" "~ :~ , ::~t i". ( 5 ). u: i aaiii\tcnomtie . i. " 1. , 3.I i r " ( ). . !:;' i l , i i ). ~ n ~ . n " ni Anpaa.\ta" I; 1 I 1i , :- .1 , Hit G.:n .1, t ;:J ). r. t. 1 , .:r :~, nt n, ~ 'I' , ti .1n n euh. - m1 t, :::r.i .

n.J. "r:I '', " '' " ' rt" , I O.lOB'Bita, ., : " n r" ( 9 ).

R 3 i j10 u t i

   

;"~t, 6 lltI;ni ii, I\, ti , , It 1 !, ~~J; i~t , : .1, ,) tr..1: t:~t, : ~t, .'I:\II, ' e:~ty II.'I . I1i 6r !l8_, .1 n )JCXai-IIOit , ~~~IYh : , . it 1 ;'.1JI.J'.L , ~II, ;I. . ;.1.: .1 :t ut t'i ; )! I'api\IUHi i\teili.y J; .i 1 ;-.'I .J. , \.lhiu .ln.1i r, n : - 3:\t.1,- , , :1 liiC.l pOI\t, 'I't I;.1i, .rllt .'I LJt , .1 nJil i. i u, 'I'i_\ J\0 l\llpa, 'I'I Onpa30:\I, .I)' !')'I, .J 1-\ t :I pOI\a. n1r.IJ 1 ~ :~ ll , HeiJOIHOIO, 'I'C:IlOIO. Jl{ UO n~ ki 1~ .1 i l\1 :I i~, t. :t, , II~ ;I cyI,()t, 1\fii\ : ~.h.li. JIOT!'p.:r :IJ.. I3:.i\ .1 -J;. Itoi';1. i~'I'I ui!. IJ;1poy II?H:Jic ().::\I Bort, I; mi.l'I'. ~Ilf)i1, :t 'I'I Hil/IIC.J 3 I\0 u. 1~ t.i IOII\OI'O , )I :\JOe.

opcl.lcic:'II :i1. r.u t:JO .'IJ .

~ 1; ou:JrJce :-:u i- 1 1, i r )'ii\C ii rl rpa ll p!HJC.'I'I'C.l ~1ip:1.

   

,,}IOI\)' :J", "w ". ,I\ 6'J;, 1\;I~ IIIli' 1 IC.'!O!J'I:l, IIa 1 Il1t 'l' i 11 n Cl\Iepi. 'I 't.1 :t. " ", I\0:\IY {), C1IJC'I':I :'lt 11:111 .ri:.\I. "u n pO,l.)' . , otjLei" Ito.I J, ()f;l;, '1'1 IIIȭ yeu!1). "I: I \i.1 G" ).

CI,npo 1t: rorJty y~a,ra, u nI,. \0)1)' 'l.;:ty ; .'IL.

~.i)'iliT, 811 /)'ll':II ".

"RO)I)' C'IRC'f!,C "0'1'.1. U 1 1 :\t",-L\ '1':\I~ pC'J'J'l"L.,,'!.

'l' IIO;~OTI,-l 1\.','~ 'l', tl I'JI{)a ::l" ( ), ;,'n: :\lYI; ''. "(} -t\ Jj , ;L " ('). l~.',~()fJ;~ rr .'1t :~.", . Oil~t.'il'I C.IOB'bi\Y: l~: ~~POJIIti , ;r;~ ;L .1". i: ;J~ u. pora. "U)I:: 11 I~uo:~II t11/'. )to:\IY ! KO:'II u IIH'IUJ. ; ;:' ). "~ n ': ( ). "JI\.Opa ii~CIITLUa - ;J.II

   

ct:Iaaci, 1 n 1. uJ', ,iII, ,t , 13:I 1\. R rieJ;ct. : (' ). 0:\t , It 61Jli\! ..l 11;ki.'I-. .:.

i, .:r :~~J 1h.1 n. : ., rpo\J 1~11:1.1 :1;,,.~~.r Ur01':t ~ II\ 3 u,1hpy. 'L\).lI\O 1ITO c.:rOI" u r() ::, a.lOii,:I.l .l 1;,:;, UmiTOI'Op ,, .r, ;n J(). 01\.l .I~.~I u.1 , Oli:l. HU.IO:\J,l.I1CI,, il .I .'I ;r;,~.'I'b3Hble ())' 1 ! ). .ir il[I)Taro r1i,~ ;ti R: \i: ;I~ xh.lI 1~. B:ICII.1i J~ta\c :\t, 'I''G:\I IIQ f;o 0Kil.3bl i1' p:tO:II !\. ( ).

   

.f;'J', (1, TO.'Ibltu :I" ). l~ Boroi\I 3, ". "ii~ , ~ R ". ".:u~t ":,: r1.. :r r/ ("). , .1 6.,1'I' .r~, . l : :, , II\ n ~1 !" (8 ). : .1!;-t~ :. "U:~I ~t , . r '- CIOftl n" ). " 1 .I, .11\ " ( ) l lir u~ti i, l ~JJ\ :1 u ,.

u ii~ ~It ! - :I'I t ~t :~1:

   

i 1 .1 1~, ri.

Iie ()n , 1~ (i1 "1\ ; ciiOerp .i". .1r i3r , ~:i 'Il 'l'a .1 r . 'h n "1\I i" :.\l! 3;J, :\J .\! i l;.

I; 1., 1 It. :1t:1.

3it, 1JTO J. 3t t :, 3)'1\I . .1 .'I' . ) :: r.., n .1 .; 3. (~.l ;- . :! .1t. 1. Hl;CICO.'I\0 :'ri . .1 (): C 1 Jacie ui\I)' 1\ai\OC ~ " e:.\ly , I'J. "--til:l t. ~1 Hrl n 1: .:,- .1 .~ :: 13 y~I~c ():t 1\IJ, ,' 'fJ HL~ uorao. '.J. !\I "I\l .1i". ::I i fI' IIO.'I)''JaoI. k. ~ 'u 'l'! . ., I;:J, 'I'o:I\O 1. ()I; ~ 1 .1 ~''u :. ul) RI'l'a C'JaCTJ, TfiCT.:li'O IlOBOpO;LCIIIIHl'O lllMY'Ja.OTCH I;. " ellly u i, RI\OJIY 1;". - J3i1'1'C.IJa 1\n t.:ri. :~ut. u i. J r: I J/; l\laph 61t i 3'mi. l\lap1~u IOI't.I HCC:\I t ~. . ;: 1 vOI''I'CTBO:\I, t:J.Ji, ":.'l" HC:\IY "'I ", ķhr,u, :~1. 1\ :11 .1:,;

t ,- H0 11.1CI'a.

;\I'.'l ,:11 t. :U 3t, 1, iiJi, 3, :t, .t IIO:\IY : n t . . u, ~ 'I' .:\I ()rr, . 'I'~t .hi i~I, :lptto ~ t , .

i' . ::ap ltO t, . ~1 II , 8:\IY t . .

t~ : 1\t. 18 t iU , rt 1t I ~1, . n:~ti r :\I, t : ;i :~ . :t :~ 1, n ~ ti. (t). I\ .:~. , t.1i i ~ r:t .1t. t sr!.' :It i.. () .1 . . . . :1 ~.'I0 .'I nI.~I, n:1 ; u.~ 6 . : , .1 , i;, n CROO;\I t ~t, IIC 0'33:l i13~I 1\1.11R, r 3:t t,. U : . "1t :: epreii.

.!'! jJ.;~", u;~,t .:J, -.1 1 u; 3IOI.'IIO i .'rt ("). 3I 'r ti, :i n. 1 t i r, ~. r i~ , OT IO'l'1 i., .ccbl; 1 <

   

''. "R i\'l', R t1 .,.

". " , " ). 3 I;1, 3i-t. " , :: ". "I , lii.10C'IIO". "I' n , I ". "r~ , IJ". " ~ :n , ~". "3 Ri 1'0.'\ " ). 1\ :h , ~ . " 1". ":.trt , n" ).,_, 'ICJOB'Bl\.y ", . " 3.~. ". "1) ;I" (' ). I i 1 I:I.

" , 1 ". "ltm1y :, ~". "1\: :.\I, 'l'O ". "lto.. 1, ccpaii 11 " ). , :tt, 01 .1 . "l\.1 I , ? i". " t, : ". r,,;, " ). : n mi :.\I; .:1 i.! i : (i t.. " , :' ). .:-: i: " r n ".

" , ~I ". " mf?, .: " ). , Ror,

   

( ) r. 175-177. , 6.

(') . i76. 12. 16;

, 2.

() lbldem. 4. 2.

() Mo~ry.., ~ , . :1 . , 1 , }t'I l~. ", 'I', ". .1 " , u 1'l''', t''G 3, i\ : ")' J; " ('). J. .l, - . 1\IO , " : ily, . .h:7'. " 1_: ~.". "l{oro ;

TQ:\IY .1 IIO ';. "6 , () I' ".,, pIxalll lI ll.:". IiOC:Ia t i, 'I " . :-trd" h DTO I: "OI'O r.

, 1 11". cnktt It ~1.

I; " , "; : "t. - , - ;I," ).

, _ i u : i. li ., r 1, .l:;.:rI , ~1 J\.0 t~.J, .nr, iln.: . n t.;

,, i'I' rto:I ; I , :

" I'I , I'.1 pOit " TI.I\0;\I ~. ~t ;t, 'l:i, 3t'l' .

.J, " , u ", , " :\ l\.'I, 1~"; , " , rr "- , , " It 1IIide (1).i, 190.

(~) r. 98. 179. 326. , 1. 2:\. 4.

t i\I ". J; 1\'i' :rd , "OIO:I11 r ". Cl\H'P'I :I~, u, 1.- 31 1 . " , l~. ~1". "Raino ~ 'l't ". Gt ~ " n. , :\I II033pti ~ .u tr . ::.

u r:

;, . "t'I".- : : i, " In- n :. -" ). ~r, :.'I 'I'i :nt, :I:,I'II :I.-t . ::\l . rt3t ti i r n; r, 111 , : 1u r.i 1; :r .1nt- i . () :\J I; i 1, i .n. :~ .1. pf;!iO :;r 1; . :\I .1 :11, i cJ, ~1 n , ::~.:I 'I , i:

   

'i.'i r::t:\I, oJ::titai'll, . l\1 , TOiJI KOHJI 'I' :

   

~ :r:

. . r, (j ).

3 ., rt : Uo Itieny. Ii ~. . J i .

, , .

, 11 il :r,

   

.1 . r irt[:

. ,.

(').

: 3 . .; t t i ' :'l.

   

i: "ߕ i "; pycci~O~I t J~ Cti'I;ae'!;CJ.r )'C'I'IiI l~i. n'tI'n :,: ltora .1 hn. 1\Il\IO ( J?Jt), ,~t.~" " i (1) l nollq", ; ('). 1r llora, nrt , : "r. ". .1 t 'I'i h tJ: "11t;.: R ;\ It'ltI ~~" (. q~, ,.i, n qr.. q.11, ~. " .... "-. ni u 1, 1 n . ; i t BC'l'ptae'l'C.a.r i. ~'liit n,r.1 opaiit~ie n. tra u. R~,,. ,. tt " u.n." t . . , n, n, t i. ,, ' I'J i : i ?

, m; ~ ' , : sa , ' ).

   

it i , t, 'i , !i I:Opi. p;tcepttie .

n 3t : " 1 , :t: , , rt , :

.

" " ).

l\t'h i t~ t 'Jn i: ~ .

r, i, t, , ' 'J'. ' J n . ~r I i, q j :ri, t . . : n, , r.. , lt r, , t i 1\lt, . i t i. , , tit 'I', 'J' t .

. ca3Itt t , -.

). t , e!lly t tr . 1 ', ,

   

. . . . ~; 2. . 111, . 1 09- 9;

(') 3* 'l't, fit. , r o'la:irr.:lct r~l:.. , ;1., 'I' n i1; ccirr) 'I'Oji r r-. Il r.ci3:1J; .'I , (~ l i, II~ 'l'i .

~ !; .: HttoaP?ti 1'!' 巕 ?.r, : : jJ. :~ n.r-tڷ e~IY, I I . Jit . 6I1;. :I I;n :t '\', f n::Iȷ . '-. l. :' \1, !' . o()J;,ta. ~lte:..

IIIa 'i 'l.;,' fi'lT 11.

~ 'I' :. t I{.i13: ..

.. U1 r, J' ().l .: , n,; npiC~I I~II 1J'I'I ~-. . 'I'. ~I :..

:1; n. 1;.! n.10; i !lty~: " ., m, i i ~ . 'I' 2Li;1.in~ cix 'I' n. i ncpi R'!,". ; ;.,j i :; tt. nco 'l' .'t n "'.~1i i 1:i i I'I' i"... . nt , 'I' . 1 . .1 !'J.

I ! t in . ; , t n1' :. 'I' 1\'J''I. 1~ ~.

.. . 'l'.n~-' , ~, :t.1ui :, ..

.: : 1 . 0J ~J , -1 i'I1 n1 ('). i . ::~: ' 'I . ?..l. jJ~., i., :n i. I~d 񷕷 l , J, . .i 1 110-1 ;

(') opel\;

;lii.. lije . ')'' .1I ll'Yrpo:w, 'I' It. ' :

.i' r' pii.y, 'it1. : . t rItI ;;L n' , 'l' .U'I'U. n:J' . ft~ n, i; n n.1 'l~t i'l ). r ]31.Jltft3bl i t'.'I 'I' :.i\I :. t. 1 1.1 .u 1t Citaaai. Iti 1'1' 3:\I , 'l'' r'l' ii 3hi. 1-\,alt : . v.'lo, ':I :I1 i :t1t r, : .;

~t u , ~ i ~1 'I' ~ .1. 1 ; " ~1.:". . ti. .~t Bor;t 3 , 1;'1' 30:\t :

   

n t . 'I' , , ! t1i11 I. i , i, i1 r . .1; t. tni, t, ni, :i\l i t .. " , n , . r . t. . tt . u , 'J' it" ). t ti t. i- : t t, " i'\ i IJ'J' , "r 1- n ~", t t t. n : ", ,- t ."' ). : " t, ", "(} r , ". It ~t ~J.;, 'I' ni n U'I' , '1'0 c~IY i i ~tt i . t.1, l\ 'l', i t it,-i .' .1 ni .i, ncaJ~lp. .1 r : r . , . , i ~t.t lloie!r, 'I' . h.1 Ii. t t ) , 23-24- . . . . . V, ., , (") 2 243. 48. 49.

". 01r. . :,;, J~o..

. )I , .1 : . . ,. . 1 . 'l". ~ ~~ i. :I , 'l' 'G CltOp()c .~'l' ~t.' I, (." 33, 16 ~ 21; . 1 . 3, 12). 3 , 'I'HOIO ȷ (. 54,. 13. . 32, 18- 19). .1t ..

, 1 .:. n.. . l: D 1 1, ':" ut. . (.. 144, 18 -. 20).

ncl:~1 . 'l' s;ti ,. u (. 144, 18- 20). C;1JIRXt 1 i . .J tC'I'a .i ~ h'I' , , . i I;, I\, n t, . rti t. i i, lt'l: 3 (r, t, I'. ::t3i .i ti l'i ), t. r~ r '!' , )', I Ji, 01, : i t, .. 1t i . tr " _i_ )~ } I'~-._~j[!!.J~~:~ Qllp{I('b~1ei"-: ri; ~1 -. , 11r.

i : r. . . Q., rti ti, :~1, , n t, t , ,. , , , i J 6 , r !\'I' . Rpollt'h '!', , i i l\i, i :~J~i i,- r . i ni, t t llr . , ., : "It s , . It :, ~ . " t ( 1 ).

i 1' : " : r, i:

, I; ri".

t , t: ,~ t ht . t, 1 ". 'Ikr n:-13 t i . It~t: "nt , 'I'1' u 1 . , i i, 'I'" ). t~I ti : " , t i l\l tmt, n n. t : " i it .1 :I. t~ . l\l opit30:1t, J, i st i, t , si. t..

, nt i i It l .

   

. 33 , 1 1, .

׷ i, . h, 'l't) I i\, t i t I (. 1.), 1' ; it 3i (~).

i r t i ~ n n. r . . I't . .,N2 59 'l' .l i. lii:, . tt l\I . , . 1i , J-" ii\t t ".

   

1\{, n3 : , . , - 'l: J,. Itora , 'l'.:tiecr,. I, , ,," u "" rr .'Ii.1 , i 't'l' 't'\ n 'l' r.., 1 , ). i " t\.01\l", It "8 'l\I 31 i". 8eofJm. 'I' n I\.i . " , , i t J , ". 1\. , i, " :\I t ", i . . . r\.3 8 I el\ly :ti: " 'I .n t 1\,.il.HC 1\J'l; i ().

i . I; .1t , t i i n(). t ti t, I :i, u r 3: " l'ttipt t ". t., t'I'. " t ". "u , :r . r , " ( ). r, ;ti .1 i, , tJ Bota ipt, t :r . rl\I, rtau) . r . .~.~59. . . 120-121.

{') ,, .1. . .1.'\! 238-.339.

{ ) , 1029.

{. t 1\IY '!', 'l' 'I'0.1t0 'J'O, i It .

1 , ; t i, ..1 t .'I'J' i. ķ1 ~t " il\l" It ,- 1 i 'I', 'I'Ora :-~. "nti" i~I.

t "" .i, 13i i.t: i u:

: i. , .. . ...

, , r- ).

, l !, ., . -t ,II , 3. (').

i l\l i :ni t, t:rtte .t ( ). t , i

   

i\. ; J1 ::~.~ ()i, ii. .. .i (t). u .l , .i n. _ i , ,. i.1 t:I'l' fi.: ; . '()l\I'!;I . i . t. CJJ. i. ":ri J. ~t.,~ ~a;lJ .i !\ J:Ie : . q~ :Jel\I:I JTB'l'a. 11\i .,..J:i.:~J;

,. ;1 J();', ., n., .1tl11'.~; i. i~:r ~/.f, 'I' " 1\'I' .m~...

~18" ). rrac h 'I' : 1\IQ~IT-: nocoi, n,. t. r. i ::tqn.. r. :Itoy ~~:t..

lllO'I'Ba. ~ .;I.J: "u]::.,. ".

'1'. .? 'I'1 . -ri q:~r i ' . :, ;,,~1'~: 1 !J'I' n~ I~:ac1/' {":)..

: ri. i\:: {. It.,.. i, U. i r1. ), ~~ ;,~~ 1 ~ :\I .1I; iti. l' i n: n 1 Iii:.. 11).'~'I tin ,:~,t. .

r ::J.IIO'I'BOIO ~ '9.,~ i.

(') llc. 38, 8; 90, 7 10.,1; .. 18 . tO; Ano11... 8. 3_.

. ' ( ). . l. ii, 17----18.

( ) . n. . . 108!\. . 1-. i2t;.

;\, 'l'η n t n, h i tn n ,. 'I' :~1, t~ i .1i .t n t, tr 1i On.

l\i Jt..R ,, , 'l'i ti i 1\ _ ). t i; ~..

.' i: "'J ri i , r J 1, im i t r u" (').

~ti~. r, R . Mlpa,.

I 3a!IlC'I'DOBaHO HapOOlll 3 . 1.i i r_ i .lri', " , :.t. t, t, , l;, , t , , , ~ 11, , t , r , " );: .) '1' , " . (16 , , .:, , r!l, .1 , r.1 111rarrt, , , r , r , . , r i, , ., h, , t, t i " ). n, nt i .,

   

. -.. n m1 i. ~, " n i i. ;\\", I t,. .;t;; ~ ~ i, ":. ". ' n"!

"r ". " 'l' r. ". " .1~ ' nn".

",.:fjora. _". " i .~ '"~,,,fjor:O:'IJ l)". rlla : "i~. 'I'Ol.ty, a:Bor1::I.IO'.t~ ~~.(").. ,r'J' .. : 'I' 1 t, . " :'!t.; _~,, : .

) ., :, !f. 111. . l.:..!'i: :996 783.1;

;t . VYK. 9.1 ,~. :~" 2(~ . ~.~ 1R6 _()_, 187.

) , 6; . . . .

2-5: 1, 313.

..

iie. ~t'1 "3, .'I'; ". ~t. ;I~ ~i'ki''I' . ,. "r 'I', 1\ ". " ~ ..,.

I\,. llo1 "-. . " ~~'7 ua Rory n". . " 'I', . Hal\I 7 ;t~". n'I; :t\0 .~. i~ , i. " fn~'~ ).

llo:Joy ~ :': Jf\iiIOC'I'.J, Roii\.i. " , 11'1'0 !\ IQ'I'". JtorJa, Hd Ilp.,,;ڷ.i~~ ,..

pe:\I'l;p~IC'I''':,, () , : (:'",i.

y;Je,,. , nr," r!;;! -:

;1;:,,n , 1! 'r 1 I"."~'q unr~ , 'I''{! 11". "}(. r." :i~;,, , 'I\ 1.;}~" ). IHJ~cti, i. Io'I'OJ)blX'J,, 'I'.1 ~. .ri~1;.

11~t :.i. Hit 1 :lt,.. 'Itr\ ~I.

~ r 6ti.,,, . ~1 ~.~~~ ". ( n. 1j fl., : :,~:-:

".. "{)/1'0,;:I.oupo , n~, r ;;~"".

"..,.1 ~1h.- ~ '?- 3aC,lYiit!;I1:

"1 xy:Loe ~~ U ~/!-l; 1 ~;

, n 11'I ,"qr!, .

, ~~". ~to.. " vn ,. JJ.'\ ~tk". "1 )t 1 i1, 1 :~ (H_!:I f;HO 6" ("). r., 11 ~~J; J1'l,,.,,. ~ ;~r~""!

:i:1 :t~ "t~ i" : ~7,'\, , , r.1..Jt''- :II; . i :r.. , .:~i\l 'l.,, .t KJIOC'l''~ ". 1 U. ~ i: q--6:.. , ::1.~.,Q. li. . .10 !; . "1.~~ Bor1;.,. r: ~-, ظ1i1". .:)t I;i. " (if;

   

.tt.t . tiora '',;1':~ coiit, ". " , r 1".

r t, J Hoty, r m. " I 1\ ~1 :t". "t p:t:h 'l' ,". ~, : ". "~i , t r.1 r". "3rl. t". " t, t . ".. "1 :" ('). " tt l\t R 1\I:", n~J'I, . "r, : rptxa". " Ror ()3" ). , li i:l: . t tit? " Rora 1'0" t , , 'l', .1 ' .1l\I :\I . r , 1\I;" , .t: " , - R ". t ෷ . :. :\t, CIIO.'ItO ..1, n . " r, t , ". lt ryec'I'I ;~: , " t tt" ().

. ofipaao~t J. . 'I' i . l\I ~I 'I't ~rk ii;\t,- ;~, li. l~ l\I t ti n1 i, - t, ~: 3t . Bct i. u, i11 "it ~t", Ii:\t 1. 3. 4. !. 108. . 1 r;_ 78 98. 299. 390. 409.

() 449 n. \)n. 3.

. 111. 11. 207.

() :1 ~ID. r~. . R. . J. :189. 2G2. h. 1. 9 t 1.

(') r.erap. 409.

.. i.: 1\ niii ' ȷ ' ~t t, cn'I'l\t, ,~

- ncn - . u ;.

i: }f. H'ICI'O 1\'I' rfi1 9 ~t l;(ji ".li" i. ׷r tt r r i, :~)Li. n J: n tli , 1\t.:i n~r,, :r:.::t 31'" i l\IOii~ ,i , it :t t\ nct ti . 'JJt t . ir, r ct~afti, .1 tti , I Ror ,, ri J't':, liepo~IJ . : , ~ t 1I1 :. ; n .. Hu uu. ~fi : ", , J, . l". ķt , .1 fi:: n : ~ [,, ~I , fir u.: , -: ~ l n. ,r~.Il' : ;, ~ .J.. .10'1'. 1\. u. qy, : I't' . tiOJ . ~: ~~ ;t'I~.,fi, UOI'H'I ;..'I~ . :IIɕ , t ,, :t t. t: 6 t, i (1 ). , l; :11 , n.t . :i l; it R, , 'lt::t i . :t :i :in i . :: ., ;l: t :=~t :~

   

ll 't't r u 3:::..

.

:. , . IJ.IOI t1 i. i.i. Hetieo , r .1巷 i llort .: [t.1iic~t tl\t; 1 .::~, , i.

.

u 1 rt , IIIO\'I'IK:lX ;tpCBHC-pycctiO I) 3alt.li0.'1lCT.ut.:IIOttiu :t t\!' .i. t'.'lilt~I

c.:J

ol1p;t:Jt 1 .t ;i u:ti ic. B.;CTatt ,I.:\ C.lI'C:Ii. li:\ ,'I~ :,~ Bot,t uce :~"'. :1 Eatu:ti 1\l~: 1, Boi't IICJI ;:'. (. 19, blHOI'O ii f\i BCC~i'YIUC'I;BB ]:)., 26).

i t.: ). r. ; ; !II t;t:: " ae~t.l! .1 1;,.;O'l'LIOp" ('), rt! .r . ; L (.). "

   

f\r.. 23. 10: :13i, G; 32: f); 103. 27-30.

( ) . ", ( 1 ) u : ..

ui lti. "ͷII 'I' , '~ . r : "~ ..

'J' . -i ~1 . ). Pycr i Hil -'I,. " 01 l\1 'l'~ 1\lOi'O '', . ;,:iti. " : ,, 'I'Ol\1110 01". 3I; o'trc,;Ii Mԭ Ita. ".1 !, ", ķ.J,, lll :131 nJ; .. . ).

:.1 .l'I' i :1: II'J 3 i. , i, :i !.~ , 'I'a&a:e rJi t [,I Boi"h ('). ll );( . :I .1u~ nie: , . :1 n - .i, u ~t.'Ioccpie: "11 in , ;\1'l' , O.li'OTeJ'fl.'IB 1\ti::'I', Hr\ i t\.t, ~ 1t, i 'l', '. . ~.'I '. 'l'BOIOI; ltOii~e IOI'L upo~ n01i i , i ..

l\1)' nporpJJCHiiO :\I HCBO.l!JHO:IIy, ~! ' , . l t ~ " ', ( ).

   

I;I:i, u: u:, u nun :I~ ~t. :~t:., 'l'l'O , u6u, .1 i 'lt'Oll'.la: " , 'l" ('). 1.\ :~1-

   

.

. -., .:,.:i .i., u u-lt i.'.: .;.

" ;i. r) :\~ . ,. ..: I, t~O \'i,,. I'.1I' r", :r~, .1, 3.1a'l', ;~ 9 . :L ( 1).

i, ;:-~ jJ\ef 1\l.')i i .'~l\0 n, n.Է ".

)'!". n,. i~(.' :1 , il, ,. n l; ,i . ~, I.1.~? q11 1:'t1 ;~. :. ~'1'1.:I ;.i}.IIO;~c 'l'ill\ , 11'1'0 ], f,::~. ~-t, .l)' ;,t~I'I 1 :.:\I.'IIO.

"~\ . .. .:u, :..

1:i 30)1..'110 r; 11 :\1)', ,J, 30:\If!O , . :\t:r HL\OO:Iie, . nJ. . 1 ", .;) ). rl\ jLC . JI. :. 1i ;i n );~ ~I..!:i, "ii~i n. lla13.1a :'11)"1\I" (XVI ).

3;\J n.. .J:h i,. . -, ', u 1. J.i~ "~ t eJi lJcI. TOJ'Of ~i~. ~ I. : 1\lCHC, :.:.i. ;U.

JIlOC'I , ;t~ u. h. :1~ :I:. eyati' ( 3 ).llu - 1 Ii, 1 C'L'u

   

) ao~I;llo. 1.Ii 8i. . (1 ), :\I3I i Ui ("). ~1 I 'I\ I "3.i;" ( 1555 .) (s), 1\\t: ), i,). s :i i!I r .In .:1i ~i:11 ( ), ~IJ.

   

:\I.I. l\Iacct ' ;, I" :.\. .l nr . !;;11 t .1 :.\ ' ~ 01"1. Ii CIIOJ1~ ~ r:ti IOI'G; .,I.

1 r. pO,JJIOTa, i 1 t .~.\l tpo,l,mr.

;, :;i :t II~t 1 I'I 1 :" ul:i .' IIO.IIJTOIO, Ivi; I\~ );tl\O.J,KU liO.H~U.IIOIOIC ;()!IIJi:LOI, IIO' ;J'kii \

   

ctxh " 1ti t(ipo~. ", 1i :t u npuc ~I: "1, uu l; ".

:

'l; J.; Cau~ry cuc.;uu~ty, 11 Ilpccoii J)i!, !; n'l.1 uii ).

   

('/ 1\t i,.2 . . 403. 4Ri, 394. 423. 4 2il, 434.

2. ~ll. 462. ~86. 4R9.

:,_÷ ui 1'1~n u: ~ , I'n i, J~ropi . J: i ). i 'I' r :~ "t" , I!\~I, I.'I. () ''I , lέ i II\ :\I'.1 . ,, ;\IO.'Ji"\.J.CJJ, . .'J', :\I:

   

lii\O'l'C', r iJTO'J' J~u, IIIUiltC'I', IJiiC'I'::\1'0 ~IOXaiiIJCC'K.O liOI.!TOJIOHiJI ~\. t :i --~Clti :I 1 J ' J'έ u; }J) 'J': 1i.t.

ll1, u:iJ - ,: .

~Ih~..:.

   

.~i:!

:: u, r. ckt !

f1 t: JJ... ( 1 ).

. 1 :-t .J, . ;i ~IC.J.y . ,m1 U ~I. Iti, ~ )J.

i 1\0 , :~.JI:

, , , !

.1r :. rt ::rt It, ::J IIIJOI.ICOititi'O ).

C'l'xf: ;J.J' J; : L (];;. ':,.

; .1~;l~i cu.J BC'I'[YI;I:tiOJ'C ()k 1I .ri U. 1'poJll:, 1 i 1\I'f:cl'l, : ~:i 1 :~~.

!u .1 u:ti: "12 " :

13 .I,Lf,yx 'U ('i\1.1!0, II L'ociiur. nh rt, U , li: (').

   

1. . 1\t . n. . 11!). it9, .

321. 6, 129.

1\ 1\. 8 .

tloc:~iui 'I''; B'h ' tpiari~, 311.ͭ ~t, - 3 'I' c.huro . it :1 n: :1'1, i ;~ l; ()i 3.1 , .1 . . 11 , 'l'O .1.tt l\l .i t:t'I'-. :I 1\:In u;i:,, 1 Ut. . ", 1\; I, t~t n t .'I~t. ' at~iii.C J;.

rr. l; , i 'I' iL;i . cnh.:l;i ,t I~ u t t , , t :, i . nr :r. 1~ i. fl. , ~~ ~.1~1 i .J., .t i . ", i, epntc i ~h nt (, .:r.) .1 i :1: ;J. r :, ~ . . : , i r" ). t (t\:\ J.) ~1 t sl'l )I n. 'l' 'l'. u r 'l' t. t: t . (XI .) 1\I ~r: "npe.J,c , i, .1 i .1. t n , : r 1\, . . no , . . , , ", ),- t or!ltM

   

iJtilocr iJ. l.; 11 r, i1 . ll ttpart\O~I t .:~ i i r':. {; TaHC'J'It ii:. "r. i . ~ On. ". .t .m1 i :- r11. .lIt . I; l;.. ll -rt 11i 3.:r.i tl\ rti It:; 11 ttir,, Iropwa . . 11. ~r t,ti. i iir r:Ii\. i opJ;~IIOii.aX,. ;I,'l R H;l ;.\t. ni\Ia'l'I~. .. i . i Du " Cu.t" lt.. t I., 11~. 1. D . ('). .J.~I' :\I. (~J\.i 11;L pyccr\i - i ii Apcoar''t'.t: "fi 1' ncero L" ). ~ ~1 r .t 1\'Iapiap;t nr. ~ .11 . C).-aiOiie i\t ! ()i ("Roi' .1:1.I rl,po~ ,: i i , r'') ) I en'I''l. t ). . 3i i t .,jJI:; n~l\t . it.i i, )'.'J :ri ~:r ),- .tk,;, fpt:;f'.:1 . ) . ~ ,. :\I,.

   

'I'It:\1 ,~~:\I 1. r. .'I( paacl\.:ta Hi~ 13 ;r ll:~1 :'l::. r).iiic 'i'C;\1)' 'I'Y I\.ni i 1m1 1\Iip~t. ) ~ OKCi:lH)' 11i:l1 I'OJ'O.'I: II ()'f;:J, -: I' . I'OI'O.I i\. I, Iii. 1 f1 . Bo;.I:I,o:lly !~rJ. . 1\ ropc'I ~1.1... i: ae:11.:I . i :\I'BC.Ta, .! IIJ!OlC'J'I1 ll I'Opbl.

pyrie ;:3 l;' :t U).

J.l I;: i !ltipa . l\Iip, : 'I'r, ,.t):I' 1i. 4t ,,:-_..l. .'I lt . Ii. 1. ~~!u:1 :.,:'I', ~ , 1 ~r: :t' ~ ()u, l~-:~. ::'I'.; n l; xm.. aC:'IJ:!IO l.l;r,. i'-::tq.

;.\l. i..

J. .:r yiliO KOi'.iHI. .vi r,.I.ri:r. , .1 :-.1 -. , ,J. ~it~ 1I ~ 'I';\1.,.t~ t ii. Iloc:-b : J'(J! .r : "~I , ~ , , ~j:\\. ,-.-: 110- ..~, ,(;.:)'i, r1 11'...-i...

3t'! :.

. r,, ''l' i, .i l. ( ),.l:,.,n uol)b.

Ilpao, . 1~5R; 1; 1!ilt ,) J. . I. 11 ~ Anan. 11:.1()2.

t - . , (~ i I', r .

", , t 1, i, : h n Ir." ('). i i. 'I' l\Iip :t t .::.

зl co..arrr. l\lip, ,tr. ] 'l' 8City i;\I-" ". . : " , 8:\1.1, ", 1\I. 'I' rt t.

i , .1 t, " :1 ", ecrty . :.'l, : , . ; U : t , 'I'aJ.\I .. ~t . . 3i.'I , . .

)..

J, J.1i 'l'i It . ~t.l:. r i i t t; ;\I. r . .Aal'rta 'l, , , ~t . .l;, , 1\'l' ). i t . t t,

   

m, :1 coaitYr t r, r.. u.1, Cita3aHiI. l; : ., i'l\Iڭ tu 1', I\ 'I' ,- n : 'l' . , ..'I I., nr . ! :r!- .1 , , :\r {. ), t~ r)n r { r i.i, . :, :n r .lt :~:~I 'l t ). 3a'l''.hlii r, 1 t. !\I. : .1 .'It ~I l;)I llt. , - 1t . J;:~ n 'l'to :tr! ; , Itit , . i. t , t, , . . t, . I ). rropeic I'I. , , 1 i. t, t , : "~". t , " r" ). ~i i i i' .It. rt. 1\lipn : " ", .:ii;\I " In ", It u J3. :.1 i "c'l'It'h ( 8 ).

   

3:, t Ktt1\tepax h, " :\I" t.h cnta. v , ~, , , , SI, ~r. ;.11 , t, ;-t, i;)I t. . 3t : i :, . " ...

h : , n t . 1 : t~ C:'!IY : CCIII r.- I~ ~ .r '!': 1' r v111 :. , 1t.1 1110 ir.

.: n t . Ii : .1 !" r, 'I' r. , , 'I'I.1 ., . .'I.'I . It. . ~ l; r, 1 t 1'I. : : . ). t , :\t .1 i , ~t, Cllii 1~ . t t, i i, 1\t'hpt, ipn l\t Bory.

   

BC'l'pkl't p:t~crta:..~ i I, u, ;1: f1~1o, t"l'i, CMCJJ'l',. t~i, u:i (). Itpoh , 'I'U 1\\bl ~I 'I. llit.'I rl'hce . cp:h, . ti1 I.

i. l~r. .1 Y 1 Jeic. .:3II . .1t . .1 I. ? t B0 1te :ti I. . rt .u t)!t JI :.\l; t. 1\ 'I'YPI'iiO. \,..k uhp uno- :,,I:... n q I. , llit i, l~;~. .I...

;~ .l;: i J()ccr,, oii.lO'J'BUJ'JI . i )~tu, n.1.,~ 'l;u i:~t .1, , , n i 1J, 11il\l, , .u , t 1 .r :'tl , 1 ;1: i ;~ It".

3!; 1~, Jotoe ;Jii i J.'i.;I'b. .11: !J i :: J i ~ I':!,l~ ' ;I'CIIiX, napO~IiflX, ep :t'.

t~OBilblX I, ~i, i ,. I; .t~i I. Xpc'J't .11JJ'O i :.'J'.:.:f Ci.l.CCHiC l,J,I) 1IO.'IOU'BKt, CltpJJUHiO OI'U

   

'l' t. , l'l , 1\ , 'I''B!\I t 3i, 1. " .;I\ i".

.ri\. i i n , uun r I. . ~1 3ti , 1 ;

" ", rt , t u (i}, ut .

   

" G J i .~, r , ) u yepifr, " (').

, I\ n111 , ntpo t 1I.li i i. Bprt31t :.~t C!ltpmi C Jl(t , . .1 :l,.: nte nt!ltupuec. cnace!ltc :1m : ( 111. 5, 1;

. 2 1\. 5, 19; . 2, 19).: . y.mtpomo. n: ctt :. ( 1 Itop.

   

6 1t , npixo, 15, 22.) , J Xpztcmoco t t , 'IZUCaie.Ato. {1 1-\.. 15, 3). Kpo:~1t 'I' t U .-i, r i t 1 t 1 ti i I ., t .

i . ׷ i 1. , , Itpc, , , n , i l t:I paay~tpitC.'I ()i i. 1, :1 ~ll~I Ji, :i ntt i, nri. i i i U. D i t i , t I, kt, t " u" " 1IOCXO'I't ", , I t, ti i t t ('). , i i i, .11. l\!'l, I. :~ t, 1 i i, 'I' PoecriJa ., I; n i. :Ii 6-: t 'I' t uti i I. . el'it , I, ti t.i t, lii,-, u t. :Iil~. , II\. utu i I. , t, t . , . 2 1 18-2!) () (). i 9- (t ti i I. un, t1' t::t, ., , 1i ~.1 i (2 ). i i , 'I'O I. . i I\ :i, i h it n ). )J:\Ii h 1'1 I. 11l;. Eru Ji u t n U:, n;.i I.r, - t t i 11i.1 ;\I. J ri\ i:i I\i r:.i . J.;i\ r r, i i . n i :i 12- i .

fiOCl\IO'I'piOI: 3 l\ ~ .'I' t liiu n . .3 Ul? :\I "h " i 1\l, 3l3 r, , n

:\I n i J,i . :

   

1 .!l i, , ( tJ 1- ar.t ni - , . .

10- 1 .1i n1 -n1 t 208- - i n1 1- . r. 32-28 .); 6- 304- '!- i (1 .

11-14 .), 9 306- ( i 1\t 11- 2- . 11-18 .), i 209 ( ui An. .i . 4-7 .).

, 0'1" n sr (), !; , . , I I " ).

   

ķtt- '\'r ;1~i I. 'I' i o:~ty ;r t .

I, I~ , i .Gllt r.

1 n:

   

I !; 3tt:., t ..1 Bt)u l 3Ll I. 1103H}IIt\'IC )'il~C 1\'1 . nt ~ i un I. I' t' ().l; r !; U.l lt 0B;\'0.1iiC!tIY

i, }!J :. lt_:

:I I. ".'l "

~t:

   

. tni ~1, n i, - ~i-: h t 'l'.

" , .;. , , ;

l , : u, u coport . " ).

i 'l' n I. , -t 'l' . i. . 1 'It ,-r t. ., , i n~. ., i (. . i ). r) ~ i. 1\Iaepr.

m,- I i .'l . . t: .1. ķ~n~- t:

"R , m ln, it n ( ).

Jlt 'l'aitl\I :11 ( :: , t ),- . :~[ "." .1 ":..i " 'l; it . ~1. ll ķ, - 1. r : 1\It J, .

   

ll t rr,. .1

n , , I 1\iapie, r:

i' :.. 1\I 'l' i. Jn Itn. nliiOity , It tu . 1\t n. n: "I\ t, Ity "~-1\l . 'J' .

" :

: , 1\ ?

, 1 , - " ).

   

, 'l' r.lR, , :'l' 1~ , ": ., l'!Ii ",- 1

   

r - " " 1, "i r I".

'l' , " it:

: i, " ( ).

nt, 'l', , !II .:: "~r " "i ". . ti ,

   

. J i I.

, ~ r, 1' ~1I. Bbl~ICC;I 'I' 'I' \1t'l'׭ . :~ i i, KOTliJIO 1 . w: I: . i, Jili.a , r :~r: , 'J'.; ;1~ , . 1\'J'r ( m1 ~; !) CIIOIOI , :.l\l i. r t i i ' '1'0 e'IitT.lie CCI\.'I' paCitO.'lbli 1 /CCKO .:I)' -J;.

{j .:~.i , r :~.'J. tl\I i lll :.1 .

. ~ 'I' ,- ,. :: ,- , ~ 1\-t i : .:rt. , iii.R. :t :. I' 1 l: ri ycil I. XpCTit II:.t !:~~~. I';t 1: f: 1 .'J r.

"R. 31'0() n..1:1.1Yieoii :.:cnJ;

1, :

, a. JII:Iyiea jf\CH.I- ~111\0CcjitH, .~t r."I (IC I~I :\fJ'I ~1r .

I 'I! [ii~I, otur, ipoca 111 It- u n. J\I.I\'', i:I , n..1-G J; :;t 1 Xrr("Tt-cJa_, n..r,-il .1r, :tJ'() () , ' tu u., it. ::Jat'u, t ::I; r. c1r.1y uu.1i.

tu !; , l' n .1 ?

r.. ., R1. l;, rt" ).

6 , 1 1 i afi'L'XpCTl, 'I1t 1.l:~.r, :\1 ui ll~;Ji, 1 ;r. (}'h ".1 1 : "-.

il'i.i uur, i I. , Iit I~I, i )'I'!' :t.'IO sr:, 'l' 'l'at\t , 1\'!'έ i 11 :I i :ri.ll l\l, l;: ;tu, ., i . / .iiaTJ\a, u 1 n ~1.rnr~.

rti ~t: o.rril~J, 1i . .'Iil\ .l ~I I cn6oro: OTmiy ' DTO ~I ;': ~1 ;i tr n:1.r, n ~t )JOii\e 'I ~r f t:t r.1. (it oC'l':1Oit'h, n I. , h~t t .1 , ni~ .1 t 1~ i n.'J.

I ii;~i, y,l.'I'O i I.

n n .1 t, u.10 , t :

"n u L Ro1y" . nsi n 1. 'I' .'I.'Ii.

. .1.1in, 1 , D.'lii. s.i t!

, .1li i, . I nJ;., . .nnu. l\1pte. XIV' . . 19' -:;; 1\apP.II 17G crp.

r, G 'I' )., i. BlJC;-.ieclii ri '!'I:J t :J .: &'I i.

st\i. .t sIi i . - ~u r ~.'Ii I. 'I' .'I 30-'I' :1 t, -f;

I\.i I~t 'I' Ii. 1 JJ'i ..; i:1i, ~I 1 !It. I~i. t- "tri. ' I:~J rtJIO'ICpi ti" r~.. ir nI~ Iua:=t.

lt: tf; ). I'Xk . )"lt "1 Cl\ t.". ' ~ ct ~; : 1, 1 ). .i1:I; t~n .it: l{1': :t r p;t;i.'I 1 !iC\ ~;1~ I~I: i .. ;

i~I 1. :\I ,tct ua i '4, 'I. 6- }I ), t ~~t~'I' ~ ui.l~peti~ci. Ila.J.~~~I :t ; n 2-:11. i1tt~.1.'JY, ) t 1~~i :. npoC'I'o.xrJ ) :i .i,, ,Q::tiw.~~ i :JTOI'O 'l'i1HCT't,. :i:,l,,. ۭ :\! ! 'I'tBC'l'B'lJ i.. I\.pO:Il'll.. '\',- 'l'!. , r; 1\IOrL 3f\IOIC'!'I30Bt1.'1 ~U I:i ~~ i ~I, ~IOP.'i ȷ t r~ero i iJIi, Jt ). ni I)~r~ 1 .4 't

   

n ri, i; .ti. 1\i Un ()~ TO:ti ,.h, I~a1to~1 1.

kt. ~1 .:t 01t ~ t .1. I. J., i :, -r!. " ", t , Jll 1.1 , I l , r , i .., r " ).

t .!I.ii " " , i .

   

1. i.r :. "n n", " : ". iit-r i "i", "r I'", i "I "(').

   

" J;n.: IIII'I'11X'' tr tr,t t'fiiٷl !~J It;.i)IIie.\l. t 1\IIIII:Ixr, o:1iOIIO/IHI, ,.:i, IIO'IO.\ly .1 l 'II'Tf, . .1 1 :I.p)'I'YIO .

II r IIJ!t' L ltpe~~ill''f'I,- :1. .tl:.tt, IIIIT0:\1)' II0 1111'1' \TJ,~ 1I'I'U

   

i ~ .:~J r.I. )''l'n.:i r~ : , ri, i r. .

t:,i cO.'II,ctti i, l;, i, r .:~IJ rt.:~ !\I : :. 0II.lCT0,1, I\O'l'OjJC :I)' ;J,:\I .

II i r, )ti. : :1. rct rii pyccr~aro .t po.J.a. Emie :ri, II\ , ) .:i, ) rt u: , 5.1;I . ro.:~t . i 'l.;, II~ I. ;r , , Ia I, .r ! !' 'l'l.:II :.15 r::' I. " ~", : "I;ri Et,,, .r, I. J;r. t l\l .1i t .1r:r;'. ; ll ril l' n...r::1 l'I .'h. J;:r OJ:I 01~qr J, t.I t h: .'I .lIt.'! !.1 1:r: "U ;!..u. IOJ~I iiC (}Jal'u'IO.lx: :-''. ' ,.,. "". ~ Jl u\ i. 1 ut \i . ".1 , ; 1, I\ !1~t 1 :r ', ". , .

.: 'J'ոl, n.:

" l ,t", ",:I() 1\I"h" poopilt'Hie ;~ r- ()!~~I..

   

, u~1 u;IL t u ILTitOC'I oJJ}Yhlli -k . 1i.

" , ::.1n : , rt ;t~l t:" (').

rr. ().1u: ". ".

r.l'ai\ 3it3 i l.''t xt 12- . "8;tr -- I' Il;-J ~1 ". ~t

   

3: BII i u:i , I:33ti 1., ~IJJI 1 i 33li na i ,

   

() Ibldem.-333.

u t ~ i. EmlHJ'e.'rJ,cie 113: 'I',\i l. (') t'!I-I 'lJ li ; r.1 u .11 (); :t. . , i I \t1.1 cu ~,. i cxr 1 JCt 1 I 1 C!JTi1, ui ; ;r.i r.1.

JLn: 1 .,t;i i;.i JJr. in,i ~ :.

Ui ~11, :t , .; : !; i ;ui. , r, I ;(); rl, rJ\,11~.. It i :i ~1 :t1 "t r". u rt,II y;lTU 'J' 1nr :11 ~r u:1: tpa;r.[lir, t~1 I~I )J, :I~ fi:ro Ju . II , Hoo:ll:t'I'ep 'I'!IOBOI'OIO : i 3\.I n:i? I. 1: l\l ~1 .:ti.

il, :1 i , t Boo:IJil t, .'I !1.], @ 11 n.

   

.,i :\r, U.1 t;IJ. , yii~c ' . n "I}l\, .

   

npOJIIX :,ti :, CI~O.l I.'I I ; .

I\.0 :n I n('n:I, I~ni 'r , ": J. :i".

. i ,~ t~,, o.'Iy'II'IIHX n t Ip.o:-pycci\i. t. lp t .l 31. t,:;t'I pyii.1e a:r\'1\t:' ('). :-, Iy:ra n:~r. ,11, JJu.1 J:t:l.'J i", OJ.)'~Ia . "ll- 1 "' 1') iiJ.a\I J;i r, :~ Y'IIIt~.l.fl, I nnr l~ o~no;Ly.

   

r1 ,1. : rr. iI:II, )' li.O!'O COJ(IOIICT~ ;:11i k'\. ;ir, '~I)" 1 i :r ()r, 'fiOIIOCI'i, ! ;\ .i :J. l ".l();i~~t" 11(,\ oeJJ()JH ). ;t. ;r;r ~I)"'I'I Er!,, 11 l' , n I\I'OBh Etu n.11, 1 ~1 OIJ.1C:t.lll, .ilte.1ie ii.111, u 1 nua :;

TcpORLiii l; !' Eto o::.ililllllt:

J-1t u , : ., llO Uh f':\3Mt'T1il,

ili.'I u:.:

i .11: u., Ri :~1 u;., J, 1 ., Ilo llt ..

.r II!.;

(I. ii; 11t couu :Ii.

., u.i!iI;L' n., ~ .

s ~r r~" (" ).

) 1bitl. 1 i 11 .

(2) l\ 3.1 . 4 llbl 1 19i .

(s) lbld. 203. :! u;) 2;) 7: 6 !lbl il. lfi 1 .

: D..l .l . l'n i . 8k1,, : 1, c;J:n.o:~I .J. r.:t ~1, .: .J.. i . i .

3.a:tcr, i, ~1 .1 r i, i, , ,, U:1 . c.'lie r : ~ ~:, 1\0jta .1 n .'r. :i:r, 'I' .1r, . n.1i , n.1 r;r ~ t ~1.1 , 011 , 1~ 3t , 1 / CI'O t ~I. 3::t~:I ,-

I 3:II n :

   

.1()D t rt 1 r, .t ri , i r() . . .1i ~1 , n t J I , ,-- ~I , .1 i\ n tn, nt, i! :11 R:~t 1r l\l ti ~i t. t~ I 1 .11~ ~1 : .1ii . . n. .

l\/i;. l ut. :rr .J, i i :u I'.Iyfioo . : U.

~. L. i.

:, L .1r..

I\O u , '! .1 , "0 .ii:i: oit Ii1cyce!

I-Irn Ii.J10I., , npo.uaer.

II r ....

.ui:i:,

, 1.1 oii:te It c~Iepr.

h ;.:11 r;~..

: r, :..:)J:l;cl,?

llyt UIJ 11L (1).

. ~IOi'O rt!... . n;!I ~ I~ U, i,. l!Jro :::I ~1r. i Ero , I(, ni~- ; , ::~1 !:. upaa:.'II uJJI'I'L !. , u i1 ~It, II\'k .

t 'f,r , ~1t1 . :\I . 'l , ~IYIOI u. .. i u, i'.J. '.:11 sa ; .1ut~ ti Boi'O:'Itaep. . ,I : ~ .1;

:, :, rpout 7 ~ :, 7

   

'l ~r, I . t i uii.. :, ]j, ti , "r" , :1, t, " -I:;". I u it3ۭ :t cnue BOL'I~peceie : rOif), t:\I 1 !; ~1 r.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 >>  - .
:

Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 : Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Linux Windows Workstation Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. . "Acronis" "Acron...

.. , .. (INSECTA, PLECOPTERA) . RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES F A R E A S T E RN B...

.. , .. , 2012 . " .. " . volf@pm.convex.ru . ...

94(470) "16/18" .. , , 8(910)559-22-98, Novikov.Alexandr.I@yandex.ru (, , ) . ...

YN300W YONGNUO YN300W. , ...

Adobe Photoshop CS2, , . Adobe Photosho...

REFERENCES 1. Bordon S. V. Formirovanie geohimicheskih anomalij v snezhnom pokrove urbanizirovannyh territorij // Litasfera. 1996. 5. S. 172177.2. Bojarkina A. P, Bajkovskij V. V., Vasil'ev M. V., Gluhov G. G., Medvedev M. A. Ajerozoli v pr...

2014 34 113 621.431.74.03-57 .., . PULS Puls (.1) . .1. ...

az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super MG3414 BAG0054.10 11.16 Printed in Germany ! ...

1 8 www.geopoisk.com 2 6 1.2 19 "" 1.3 21 LAS ( ...

"" : 100 000 , 300 , 300 , 15 000 "" , . ...

tornado INSPECTOR TORNADO! . , ...

, . - : "-...

SM-CCR3044 USB/SD media player USB/SD - Instruction manual ! . , / , ...

AKSENTY.RU/SCHOOL VIII : VIII.1. , ...

" : , , , " , ...

"/...

, . . , , fshan@mail.ru, , , . . . . THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING IN THE FORMATION OF AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTIONS A. N. Shishkin, R. R. Kharis...

, I. 10 . ; , ; ;...

1: " " WWW.KUBAN.AIF.RU "-"/" ...

.. 2010 66.72 061.1 79 .., , .., , ...

.. 4 1. .. 6 1.1. : . 6 1.2. .. 14 1.3. . ...

24 . 2014. 1 621.391.833.64 . . , . . ...

"" "" 2.20 - 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. ...

. , , . , , ...

"Paxton" 1.0 , 2011 1 2 2.1 2.2 "". 4 2.3 ...

NXP, , , , ...

XXVI PANORAMA Academic Annals Faculty of International Relations Voronezh State University Vol. XXVI 2017 XVI : ...

"-1" "-1" "" _ . "12" 2016 . ( ) ( 14) " 1" 2015 ...

P13-2014-20 . . ^ *, . . \ . . ^ 2, . . 1,3, . . \ ..3,,2, . . 2, . . 2, . . 1 . 1,4 - ...

 
<<     |    
2017 www.lib.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .