WWW.LIB.KNIGI-X.RU
    -
 

 >>  - .

ttr: '1cN. neuO ... I , V ...

ttr: '1cN..

neuO

... I

,

V.(

. .

- (\

. . .4

.

.

.

' .

lC IC'l , 55\268+98) \075.80) : n I ..Jla; 啕. ropBbll II-. .. 19811. 45 n 8 nII ",.. . 11 COOllK8 COC'fOAKIlIO 1 " 1987 . n Il " " )'8.. "n, ll 8lt & 88 'wlt1l8 &neJ\,(eHTOB.

. l1D QII JI .W, nOC1"880ekK έ n.

n. .~II. : .

12. 6 Jt ..U)I-8.r ":'8 urkro 11. . .n u : ll On!l .. ll ),II-;

. ... .. \ ); lIOU. . .Q \lI . II-'- ) 8 ropRblI IIII)' r.B.l1IIeu08&, 11"._

Jl Jl. JII".110 /,. Il\a,1t:

lJl Jl.

lt JlymJl JUlN Jf , : aJ! .

   

. Jl (I972-I987).

, , . 6J1 6- ' Jl . . JlN 06 . , IW 6 npeJleJlax Jl. l4 Jl. ( Jl ~) np~ Jl (~ͭ ). ~lt ~ Jl8 , ~ Jl J1 .

" ~ D 6J1~u. ~ npx lJl Jl-1t 6 r. . D, r.

987, lt , It8 npeAe.lax . IUIOlllaJDIX BypeHIUIX ", '1' , OCHOll mIf 8ltD <

   

.n .J[: , iIOX;sr, IIJ1'!CJ1CU4l l , 06lD~ . 1tNJ!,~,CJ]IIN lCne-' JI , JtD aO!'OAlllttl'O=81ea. i', ___ _ JlII: 166. ~ 'i)'JDlJf (~dCDI).. ;

- (Jt"). ... Jl3'., np. JJ~ t" , JU40JlR~N1 Xp.J101foIlOCOJIa., DpO'tJlr:ID~." !' '.. :r Jl 6JOl 8C'fpo:o:a. 3&'tCJtC'I1 ~7da8ly O!1fG 8JtO .. '.1II're~Ia.. , p.m~nI ~e~. u-, 3.,JI, ' teu" : Jl6'; J:'IIO,. haaoba.,. 1.JIII-'

   

~ Jl n za ltJl~ ' - Jl. -~. ~ .

( - ) F ~ ~' 8 - N ~ .

. Jl6 .

Jt (. . ). - 6 D ~ D -:sl rn60lltQ 1N. t,e J; JtaJ8D'1'. yZ.. ,u; 8Rae'f ~.

: J1 - osnIOJIe1t 1).: ~paca, .1l . .

J!t JtJ[6JUt6 .~Jl OPOltoA. . l. nPl'6I) o'f RR 'r . IIplI( . q1ltO. . !t1D . Toro. ӻ 8Jl8 .

!~Ja. . ~ dllll rta.JUt~ - To.JU. . . .

   

: +(200-220) . , .7l 8 , .7l +(I20-lI) , .7t 1' .,. .

   

~ N - n.

- Jt ll:'I'.

. Jl i4. - I{. . - .. Jl o~.

- 6 :0 ~ r '. ' . fia.t. () , -:; , . , d"-110 6 ~', ' ~I ' 06 1 BOJ1 (140B). Jl6. (). r. oa~ I978-1987 .

J[ 'l'8'J:Ii , , d , 6~ , 6, :lf, . , np06j'l}eH p~ W4 . . 198I . ' ' . , 060 w~. - , , l. - , BOCTO~ - aN an . () , - . - np rnn ~. ' ~, ~ , - 6~ ~ (.I)...

, 60 .t ' 6JI01C Jfd ~T , BCD , , , ߭ J1. ' . l' Jt JI - - (). , -, ~ reTeporeHeH.

JI , ' ai IOa~ . n Jf - ~ ~G . ~ - - - ' ~ .mepaType . : It .){' f'!tu \'. OCaOJUJe I l', l4 .m nIX Jl,. .I. (tf rla1:R mI~), taD-6 't Jl8. ltX padOT, 06l11lGl ~~ .

8 R '. ' . ~. ; . . Jf6 lt'1'i t~: ..;, eu ~ ( r Q6alaiaoPo~eKTa ~ () , - ~. ~~ ~Jt' wr8. - :rll Jl. re1Uift. ~:, ~Y. ' : i~ - .

   

81IJII 8N 1lllt, J18I4 I, Jl Jl . -, OCHOloA !! . . J! l4 , 6J1 .

   

.l. Ctpyktypho-lI,," il1I .. "" " ero lI ( [], IlIl.. R""''' R 11011011 11011 "..,,) ( r ) : 1 - HO':lIlanCKIIJ\ ; 2 - -l8 ll;

3 - llblUl ..... ; 4 - Ceoepo-.. lll f-; 5 - ll llb n ;

6 - -l11411 811111111; 7 - Illl-OIIbC8 ll; 8 - IlIlR-Il.llR....

.. lln 811 II ; 11 - llbllll ll; 10 - . _ 8 tlll; 11 - ; 12 - IIJ 08; 13 - ;

14 - : 5apeueBO IlIUIll; 15 - lllUI ll; 16 - J IIJI;

17 - "..lt IIJIҕ: 18 - rpa -II; 111 - . ; 20 - ; 21 - llul 814111111; 22 - Wll-".. ll: 23 - KOIIOII"CKIIR ll;

24 - llll,,1 ll; 25 - KopoTallXHclUIA 80; 26 - R-en.. n I z1 - '"'1U(C1tlC1I 1 - 8can It""'; 2 -...ll lt: -8 - 5n- ( ) ....JI: 3 - nP0l'xfbl IUUIJl8, 4 - 11 " . 5 -.. " . 6 - ll- 1I0llSl, 7 - no8(.II OOIlHIITIIII 8III111..... .8 ll.. ( - lInll, ' - llro, , r - :!tllOllItI'O 1'... "), 8 - . Itll081l ll.. ; 9 - ..lt" OlIlIa (DJl... 1; 1 - Q-lll4 ll; 11-15 - ltR Itow.nneltc 06paw.,.....: - It< l.". . 12 - 8II 1t0"81tC apurep - ,",II, 18 - anIUI xo.. neKC -., 14 - ltanellOIlHlIbl 801 opII... 15 - I'9pa8IIIIbl - paHR& lt...... - - : 3.; 16 - IIII (1)....1I88'tOp... ". 0011... nItII llil; 17 - l ( - u n lt opcltOl RllII. - . II); 18 - ' 8 n 5n- 8 nIl

   

..

'~

   

, , Jl, , .

   

, , k 8XD~ ro ( ) ( ). J , . TOJlbKO ' li, - NJI. ' ͭ , : Jl, - -JlI '1'.l:R. . n'1'. JIDJl Jtll QJlOJC . JI Jl, - reHHblA . , ' JI OJI- JIaJl. JlR ,ru, JI Me~y . . JlJCa. 1tJr 1j()()-7oo 1000 .

D - ~I4.

12at ., Jl (Jl. 'r, 1, , ~, - ), ~ , 2,5 . bt 13 ; DIW , 60 . ~ .

JO ~D ( - , ocaKO~. .

, 8J1D.. , Jl NOJlJll)CKOB. -.

. . 6 - , ~ KOTOPOrO ' έ , . ano.~ J!m~ . - Jle.R-R ' \,OJtRO .

'l )(OpeHlIe ' ~~HOC" . ( - 0-10.11.0 220-250 OJl..".

. Nar npe~ 1I.~ 6-.

~aBM pe~lB.aTOB " J[\PI JlJ)lt ri(ieu. . [" .28-i]....

~ np: -, ! , .np . ~- , ll - - (. .1). .-, OJl ' 06JI. aJl~ H~~ -. -,JI.. JI .IIIplt f..1\ .

   

- D ''l'. 'l' . ~H D f . 0.5-2 . . I-4 , JlII -.

, , 0, , n . Rf ~ 'l' ' , ~~ - , . . , aMoypreBa, ~ . 50-60 - , . ~

   

) 000-4000 - ~ , , !i ;

!: 1,(X)()_5OQO ( r) ~!lHX) ! .

. , . , .

, . JI~ro . .

- 'l' . - ~ . , , ,n. έ 1 , - - , . , , . ~ , ' - J1. 6JflQJ T~KOO , .

   

~ - - , .

. ero '~

lt . .,":

,I~, ~., - . ~~ - ., ~cpOBa . - l) . , -. Jt . 8 . J; - 893 .. 2 Jl6 . I ~lt. :.w;, . - , .

, , ~ I)~ ce~ep UaJI- , ' ' Jt Jl 20 ll , . Jt - r '.

, '~ . .; ' - .no60 .

Jt . '. d~ ~ 150-250 Jl,tta. I)Jl r ' IOJlJlt . Jl.

J[ ' . . - 11 . , Jl J\, , J[, 8', Jl. It , Ul. (, CBeppyn, .lt) 1 , ' Jl J[, . 8 , ~, . p.Ha,Jt _ . H~ l NJl ~, .I~ :~eT~f!Koca ., 70- , ., ~x O~OB II , {Jl~8 ~Jl~ O~. ' n, , f . '" ' ~ 1 ., Da~ J[ Jl ' naJeoreHOB~, _ ~ _J[ DN Jl, nepeMblN ~JO. ~ na-x . ~:a .

ane..-C~ICOI,. tuU'ep J[ , '.

   

c.waru.ro. ~pa.lڭ Jl rpauax ~aero' JJ8ISNwra'.

lc8a'1' . apcoro....op~ ~WIa~. 'J'UI'1'~ ..IIC Il0-I. DaN-. : lIOJIQi lIK-rJIU o'f ~. aJI.,110 a'I'pOnorea ItUII'I'8D. ",~c, 8 ' ~ W'1'?JI' Jl - lUDDUI, ........,;.~ ~apeaa:... ro8i1 ..,.

.lblt ~ 8IIII : ' BO.~~:.II aep]QU1l. 8 rre618 yeI JlTHN. Jlll... λ.:~:.Do.Io.l pe.3pe~OH c.lOJtea,.

oc~.0'1' cpe,lthero-.J;' Tpuc;8.IO ':aarri1'8L., .1lcto ' Jtrul8Wra -. (fpe')tJlO _~.

rpa ~-itD. nopora) " Jie(~ o.l - :)'1'0 rr'i.lJl ~lI, & , ' ,u, ' ~1i JI!~ JtOl1.1eltC, 8..

6J1oax )'m. - o~ 2 - $ .. llJl., XJI a.traa ~ .ti .. JI)"I' :rrua yr.l ~. " ".

l,lCxI Jl o.ho- n~ ' (8~ re 7 ICJC cSOJlee, _1 1. paJ8 R ,... MOIIIOO'r1l , ..).lIOol .110 2 A~, ,ltaWN S.. H~ Jt ' JCDN () Jl exlO CJl. TO"~O - .. To~ x.ta 8.lUl ytt, .8JI (SR8) : iona~. '6 ~ ,JtaQ ltOneJrt'.Iexd Q'r0p8 [5. .I.. 2]. , .)t np,Jl ~ .-,.~. ~OJ[JI ,n(),ra J18 ' ~tuix. u....JI1IU,. . aJta ~ . 'n 8Cp~ _. :I ..J:DIJW naJt. aJl. n;o..,.uon.-'lUtI ....l MOIIOCTI I,ltO 2- . 1.TH~..w. ~~JOl.leI.. :1 o'r 8. MOIlUfOCb cocaJS ue't OIC'O"O 1 '., _.~....o. :na..il. , 2-3 !.

. RIn~JtD': O'rlr. 1 - Qa1l ~oro Ro..

(PNitl\It"."ra) ir !fII(r6 -88. np,lt.lUl ItoJI.Ji"rUl . ȷJ(l-U:.pIC".lic '.ItO. '1'IINellcoR CacfOR. .. npq'~Tc.: Heco~.JtO (:'0 ) 8'f..1'1Ir.e'I'8X ~~. _0.-',HOCn 'C~" 8: : 4 ; JiiInUI' ~-100. , JO -ype1Id81 " 06

   

.

R q -~ , r 7~ ~ , ~~~ , .n , 8ll ' JUl~.Marl1 .n. N~ xapaepH~,lU~ )'II .

Q Jl . prr' ,1PIf -u Jl ~. . n~.

- . ~1Dҭ Jl ~~ . .70 .

a~po. Jl 8 ..-

   

!tp It ., ~ aJI, .~yn, J , ,n n- : (JU3). , . .

(:) () Jl , (, , 6, k , CBO~.

U , . ~ 6y~y , ,n '1!, ~ , , , .

r . !{ Jl . , ., - . - - . ; - . ,nt' , J{.':!'8 -..

prHHe - , A,ta6ap, OJleHeK, .

Jl~ 650 . Jl6 : . Jl Jl ( ' ).

nJlIC :..

. , Q lt.

, . . , .

r JI . . ~ IC r . r 6 l , U. Jt8IC, , 3, .n DXII JI Jl, .t.., t.n.re. ..OJI, ..1, ... ~

   

fi , , () () - , m .

8 ~ . ., . , :

4 lt.. " r. ( ), . - J( ;: - , . .

' .. ~ 6, ~, 6 , . . , 6 OC~POBOB - . 6 . Ji , - . 3,~ ( .S).

5 , ll 13 - 6 , , 6 , - , .!- 6".

6 .

, - 6 - 06i - ( , , ) . .

: (.) , J! J! 6 6 '~, , , 2 6. O~I .. " ( 0 ), 060 ( ) 06 ( Ir ).. ' . , , ,

- 22

   

+ + + + +

   

- 1I9 -J OKP1rJlOR - , Jl8. (. .) .11.0 ...2()() . ' "raR cpylt1PH, 11 .ll.Jl8. Jl (. . 5), J!e C.la60 ONJ 8IC1' nPJD!.

~ JI . . OJI -6 , . 11 ult-, . ....

)!. CJl8011T 8'1'Dl COJIJI.. enp0lt OJllX yn.. OI .8lle - ( :. S D, 1 ): JCNJI ",,"

   

- , -It8' \ ~QR8 . ~~It . , ~c~o ' . ~ ~ 100 Jl 6 , :' . 06-, .

JI . JI 3 ' -.

. - .nI'St -'. m,n .n . ' -.

~ ~ ~. ~ , ~

   

-%R Jl . - '.

I50 . '....

1I Ns' ' .;t, apx. !e..J[o";' - 8Jl (500":700 ) 1lt1, ' :61I ',.! ':. - () yr60, (D8, , , ), TalOCe l 'aWrponoreH~~)".

. .I~~ oN.'.

~ .n Jl1 . ' d~ '06~ '.

Jl, , 1()()-2()() :.. : '.....

~ . . 8.,. ',. "; ".

. . CJ1, l1, ~.; l.-.

, , d, !. , ~ apx.Je-J.

:ll ~ , Jl ~ " Jl ( ) -.

, W! , ' l 6- ' atl ( .q, 6. ҭ ). ' JI . aHIi~' , . ,~ ~ , - . Jl ... ' . (.. ), - weJla,npeBwuaeT 13-15 IN. -N. (.).

' n .. ~ Jl J11 60.

~ . , aDT Jl .

Jl 6J) ~6-~ , . Je1 weT8JIJ[OD BO~TOKY .Jl.

   

-Jl .

q, -:- . . Jl .

l~ JI , r TOJlbKO npeAe.nax repaJlbJtOoro (.IO).' , .n - , .

   

'f!:II4 1, .

'~ 60 h JI. , .

   

Ul lu. 'I'. :.I 06 . ( ) . (60 ) 06 , . 06, .

   

. l - ( np) - , .

-np~I . , - .

( , ) . - , ,

   

, : , "", .

, , , ' -l.f, -, - . a~ , ~e ()- (.I2).

~ .

} ~ ( ) ( ). , n. . . , , , [1J.

n N . ~ n 60 2.5 8 . . 60 06 u - - . -&~ ( ) , .

( ., . - ). flnoHcKorO ' n. , (2, 4).

: . .

, ' (-) - .

.

: , , .

ll "

   

ro8If J !II ll .8.ne "".ltlll ll ..lWl H.H. eooult8JZ 03.11.89. IlIl8110 29 .12.89. -7942.

108/16. .Jl. Nt 2. . cn...... n. 3,9.

Ycn.JqI.-'t. ,9. .-II.. 3. 500 . . Nt 145. u 671.

40 ..

 >>  - .
:

Plasma Sebastian Kgler u Claus Christensen : Plasma 1 5 2 Plasma 6 2.1 Plasma........................

I. 2006-2009 . 2006 . " " ( "") 30 12 2005 129 ...

82.00-00.00 I , -, 2009 "" 9001-2001 ( ...

, , " .., . , 19, . , 620002 : ...

( ), 30.08.2013. 2 ...

- TECHNOLOGIES OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL INFORMATION DEVELOPMENT AND USE IN THE NETWORK OF ELECTRO...

672 541.183 ..1, ..1, ..2 , , ...

"" 2.0.3332 2009-2016 NFB Investment Corp. "" 1 . 2 3 3.1 "...

 
<<     |    
2017 www.lib.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .