WWW.LIB.KNIGI-X.RU
    -
 

 >>  - .
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

I~ ~Z ~в I~. ma -e av. t 0 (. 4) a hz, 3yz, sz 3 1z b, n7A, 3 7, 3 ...

-- [ 1 ] --

Ͳ1 1Z 1в

: Ͳ1 1Z 1в. .:

, , 1997.

783 . : ʲ1. ma e av. t 0. ( ).

Menia Mjesjats Septembrij. Kiev: Printshop of the Kiev Caves Monastery, 1893.

Reprinted Moscow: Moscow Sretenskij Monastery, Editorial House Pravilo

Very, 1997. With an appendix.

OCR:

http://orthlib.ru I~ ~Z ~в I~. ma -e av. t 0 (. 4) a hz, 3yz, sz 3 1z b, n7A, 3 7, 3 aw : le w a 0w 3 S 2 xjz 0w w S ze- j az 1 S, j z e a , t cA 0 G 0 , , (. 5) ~Z ~в, 3z e l.

- e:

a j, 1 0w : # az dw nA aw mH 0 3 j: # a 3w2 af:

# 0 hz d, 4 j:

# aw fA: # h 7 e:

# aw y a, 3 1z 4: # h y j, 3v0 3 3e, a:

# az aw }y, h v1:

e, e y, H:

H, y fj 2.

D, a, a H , 3 e 6 j, G. a .

0: e H:

aw 3 cw ez r0, * 1 1z, * s e 1 1: * a, 4 az, * y a a, * az 1z.

$ a , * a 3A, * a 3 h a e 0, * 1 s 32 b0 2, rE 9, * 3 2 y 1 32 1, * 30z a .

3e A h 3A, * 1z 4w L, * 0w (. 6) 0: * aw 3 h H h, * 1 3 az, * p0, , rE.

$ 6, dw, a 7. 0: d :

d , 0 Y a, 2 a 1 w, 2 3 z. 1 s, e a, w e s a 1.

1z G, 1z , 1z ew z w2, mH d: 2 1z a a.

d , 1 cw , L Y 0zz, 0 e 32 w r: a A, h z e 1 32. w nA, h w e: h r, h 0. mH d, 2 1z a a.

d , 1 a, 3 y 1, Y e 32 : y w 1 3z 0 0, h 3 c a 0 H, G 1 32, 1 32, ew 1 32, 1. mH d, 2 1z a a.

z 6 aw, a 7. a:

T 0 aw j zE 0, t e ze mH, a a, e 0 a.

3 a h, G h a, e A 1: 3 c 1 0 ez, rA h 1 G 3 7 y a.

az S a, d mH, 3 0 e w2, 0 r0 (. 7) e: 3 az 32 t a, a 0, ta t a y, 2 G S, 3 G yz 7. 1 2, 1z a a.

ma:

e 1 a, a , 3a 31z, 3 az S A G yz, 0w az:

3z w D, d, e, 3 0 yz , 1 2, 1z a a.

e:

1 32, G0, 0 y, 3 j h 32, h h 1, 3 a e 9, c az 32: 3 h 1w szz , a 32, 3 k e 1 32 e.

1z a a, y mH.

a, a 7. e:

cz la s a e 1, ze mH: 3 2 e 1 a, yw 3e a. d, rA G 2 a a.

# h, j, a 0. mj:

$ h e, a 0 3 7, 1 3 1 3 1, e 2, sz 1 a 0, 1 d, 3 h 1.

a 0, j E, 3 1z.

b0 3a e.

[A ] Ħ D , 3H a a S, 1 1 a z, 31 1z (. 8) e, w te, 3 6 : D s, 3 e sz G aw, az: a a H, a w e, a ez a, s a w y hz: 3 yz 0 a, e a. # 1 6 Bz, z e 1, 3 s a 6z, z t 0 0. # 1 30, y , 3 3e na, 3 a a. h ze D ez, 1 G aw. ez a: khw s, 3 a 4 y y. w z aw yw, 3 w 2, az a 4. w2 a e 2 1 z, 3 e 0 4. 4 D s a, 3 1z ez t a: 3 a y 4 aw, 3 a 5.

# az kh z 4, 3 y 4 e. s 1z 5, a |, w j y z e t G. # e sz D.

vj 1 e.

[A 7] l0 D H } l0z: 1 0, 3 aw E, 3 E |: 3 a a 0 ez 3w2, 3 S a 1z , 3 A Hz ts 0 0. # 1 a e, a A, 3 A a 1 z: 3 a h, 3 ez e 2 a. # a 1 2 a, 3 , 3 (. 9) y a az. 3 2 6z t 2 az, 3 a 0 e a. e 2 az, 3 y a e.

# e s 3 a 2, 3 2 a e 6, 3 y 2 a a e. # 1 2, 3 1 , 3 y , 3 0 2, 3 Y 0 a. # 1z, 3 1z e, 3 1z t A 0 3e. # Y 0 a, 3 az A S a. # Y a, 3 y a G, 3 2 y 1. y E, E E 1 1: ez 5, 3 e 1 y A a, a 1 a 1, 3 w 1 0.

# 2 1 a: Y 2 y, 3 E , 3 38zs 2 az 1 a.

# a E E 2, 3 e 6 a, 3 y 2 1z a, 3 y s a. # Y e h az: 3 Y e a w , 3 e a w z. # y E a, 3 S a a w2, 3 A 1z s A w2. # 2 2 1z 6z, 3 zs a 3 s 2 az, 3 a 2 2, 3 1 2 s e. # y S a A: 3 2 a y y, w 2 1 0, 3 0: l0 D G h }. (. 10)

dw: y H e:

[A 7] a, 1 az, 0 y. a A , E 3az: 1 4 y w, 3 0 a, E e. 0 G h, 1 h, 3 h B a h. e h, 0 31 a 3w2, 32 e 1 y 3w2. e 0 a Hz, 3 e 0 s 0.

az a, 30 B H: 0 D A 3w2: w2 a az t 2 az: 1 1, 3 , E 0 e 0: w a 3 1 0 3w2, 3 e 3a 3w2.

0 6 j, a . a, wa a:

A 0 , a a 2 az, j, 3v0 3 3e, az a: mH aG, 3 y v1: 5 3e 1z : 3 z h e 1. 4 az waz 1, 1 ew: D, 2 A y 1, 3 0 2 0 2 ez.

j: a 9 H, 3 az 1 1.

rE 9 a, 4 y z, 3 3 y 4 h h, 2 e , 3 a az s e, 3 Bz 1 1 e 2, (.

11) B S 3Y a, d a az j e 1.

a 7:

j: #0z 1 0 w2, s a 0, 1 a.

ma:

1 32, 9, 3 y A , 3 E 2 : 31 y 9z, 3 v3a e, 3 1: a 3 y: 3 1 a j e 32, 3S 4 1 a E, e t yz , az c0, a a 3 B, e a , w2 a e 2: lj D, a .

j: 1 e a S, D.

1:

$ y 0 , 3 s a 1 0 1 a, 2 e a S, 3 4 2 d a, w l 3 l1.

a, aw, a 7:

d , Y 38w 32 , 4 e 32 Y, 4 3A 1 . w 0 36 a, h 3 e 4 0 0. e , h G, 1 h ez, mH d, 2 4 1z a a.

# h, j, a 0. wa a.

2, R2, h 1w, 3 az, 3 1z, 2 e s ez, 3 a, l1, 2 e 0, 1 y az: (. 12) 0 Hz a, 3A 7, w 0 j n1 , 3 0 1, 7. 2 a B, rE 9, 1 d: 2 a 3 A.

a j, a 7:

S a , A 3 B e a 1, 2 e a S, D, sz 1 1 3 a 0, 1 d, 3 1 .

a, dw, a :

z 0 h 32, a ao, d, w e, H 3e, 3 0 1, h 2, mH a, 2 rA G 1z a a.

# h, d, a 0:

az, az d 7, a 3 a 0 w, 3 1 1z 3a j:

31 32 3 7, ez, 3 az, 2 rA G 1 a e e.

, G D, a j, a.

a, dw: # h, d.

- 0 a j, a 7.

0: 1z H:

w L , 3 a 1, a w, 1 w: t w2 s l0z, 7, 3 1 0z S, 3 1w a , ls 2 , w l 0, Y Y y, 3 w az S. (. 13)

a, dw, a }. 0: y:

r D e y, 3 Y A , 0 1z 32 j, Gy, a 3 6 1, 3 a 0 32 E D Y. 3 a e s 32, 3s {z, 3 y t1, mH d, 2 rA G, H e a a 0 zy az 2.

# h, j: w L : 2 h.

7- 0 a, a }.

0: y 3 0:

a 3 6 3 1 y 2 1 G, h 32 a yw e, 3 e 4w z s 32 3s y, y S. 3 ewz ts 2, h a a , mH e, 2 rA G, e e a, a 0 zy az 2.

a, a 7. 0: 0w 2:

A 32 0 ez w, j, , A a, rA G a: a a, hz y 4w r0 R, 1 32 1.

3 az 32 5, , h 1.

# h, G0:

0w 2, L, 6 az, 3 2 Y 7 3 G, cE cz: 2 z a, 2 , 3 ew, 7, h waz 6 . (. 14) ( 4 a dw mH),

me a dw, a }. d: y:

e 32 , y, 3 ez , rY 32 1 y: a 3a 32 E, d, c a 1w 1z, 3 32 0 9e A , w2 az 1, mH 7e: 2 rA G, e e a, a 0 zy az 2.

a, a 7. 0: a:

a E 1 32, 1 E: 0 1 32 az 0, le, 3 az 32 G 1, w 0 . a sz, 1z a a.

# h, G0:

az 7, a 1, a l0, 3 s ew w2 ez:

0 w az 2, w y G hzw, 1 a, 1w s Gaz.

1, H 7-w a. j, 3 3 1 a: a p0 7.

H G: j, a , 0 7. e wa a, 0 a. 2 7.

ϸ . 0:

1 2 1, t 0z 0 H }z 3, 3 a 0 a, , w az.

1 2 rY, 4 az sz, 3 e 1z {, w 3 aw (. 15) 0z G n7A v3a 0, , w az.

1 2 rY, le z 3 7, 3 D s, a 3e, , w az.

e e a 0, e H a, az 3e ez w2 ew: 4 w 1 a 0 a.

G0:

1 2 1 n1, rA e s, 3 a sz 3 30, yz 1, 1w s, w az.

$ H h e, 7, 3H e: e e 2 B.

a 7. ϸ . 0:

Te A , 3 0zz , 3 0 th R1 , 3 k1z w yz, 3 2 azz S A.

ew 0 az y, 0 w e, 0 0 a: w2 a az z a.

z1z 0 a a w r 3 e, w2 a 6z 2, y e h.

$z 1, 3 ewz 1z ny 1, 3 0z a c, y e, y j.

G0:

z la, t S sw 0, 0z, n6 B, t1 y (. 16) e, 3 2 0z, az.

$ H dw 7, 3H e: 2 , q mH e. wa a.

a }:

ϸ . 0:

1 D 2 1, 0 H 1, 1, w az.

a na kh h, q G0 mH, y, a 1, az Ge.

a y, , 2, ez, 3fHz, j, 3 fz, 3 aw 0, 3 a rA, 0 s.

a 30z 0z, t y a, w aw, 7 3 wme, 0 e k1z 32 a, e.

G0:

cz d, az, az, 1 G 0 e 1z, 3az 1 32 1 S.

a:

r a wme, sw 0 0 E, } s, 0 aw Hw 1 a 2, 2 a 1 ny. rY 1 G a, w az.

e 3 taz aw rA.

ϸ G. 0:

2 E rE, 1 a a 1, 3 1 z A w2: s a 2 1.

2, l, 30 2 0 2 1 (. 17) S, 1 a, sz 2 e, 1.

0 Ga szz, a, D, E, 2, L, 5 S 0zz, 9 s.

1 2, rE, y a, e, 3 h S e c 1, k1z 32 0z e H.

G0:

w 31, ew a a 2 0 e, 3 aw 0 rA G a, 1w S a.

$. 0:

y 1 30, 3 y sz 1: w2 a 1z D e E.

1 s, 0 a 1: w2 a w H, t rA az.

K1z Bz 糉z, c 1 r0 : 3 3az GH 1, G a.

G a, 0z a t1, 3 hz a H 0.

G0:

a ew S 1 9 , 0z: 0 a a w1z 0.

$. 0:

a 0, D, 2 A, 1, 3 y a e, S 4 a.

0w 3 1z 2 H, 1 (. 18) 1z 32 n1, mH, 3 s 3 1 s 32.

1 32 azz, 1 y 0, le, L a, 3 le 32 1.

0 e , e w2 a, 3 e 1, rY 0 a a 32.

G0:

ew A 32, G, 7 3 D, 3s 2 t 1, S 4 az.

a:

e a ez, ze a ze, s e e, h E e rA, a 3 e.

a j, a 7:

h h, rE R2, 1 3 1 0 3 1, 4 6 3 H, A 3 B 1, 2 h e , 2 3 2 1 a 3 1 , 1.

a a j, a }. 0: y:

$ A H, 3 2 E S y 2, 3 h ez 6 H 1, t sz 3a y a 0: H 4w 1. 0 2, 3 30, A 3a a y a, 3 e e a a, 9: 2 3 y sz 4 h, w 1, e 32.

$ a dw, a 3 0 0:

z a, 3 j h e, h 32 e G, sz (. 19) 1 0, b k1z 32 0 e. y 3s , 3 0 y ts la, mH le, 2 rA G, e e a y 0 zy az 2.

a, 4 a h e, a .

0: 0 0 7:

1z, 3 a 0z w e, e 1 3 1. aw e s, y, ze a az, rA a.

# h, G0:

a 2 y sz, szz 1w 6 y, 3 la z D, az, lez j, taz w, 9 a.

ϸ 7. 0:

, 1, E e, 3 a a S, 7.

a 1 2 0z, G 0z S, 7.

w l1 0 e , 3 a 0w, rE.

1 31 D, 1z 1, j a.

G0:

w a h y a, 3 e e, d 2 1.

$. 0:

s a r0 cA, e 1 } c, a, 3 E yz: a, rE, 1 e.

{, 3 e 1 (. 20) , e e 3 e, 1z 1z , az e 1, y.

1 e 0 1z 1z 6, w A 1 e 3, s 1 t 2 sw.

Te j Y 2, G 31 e e 1z.

az B, 3 z , B rH 1.

w ny, r s, a e, r0 t0, 1 j 1 cA.

G0:

1 w 0 2, 0 2, G0 e E b0, 0z: 30 Y Y A 32. 3y a: a, rE, 1 e.

$. 0:

h, D, y 0, 3 sz, A , 3 a a 2, D.

, e, a 1 1 a az, a 32 0 1.

1 E 1 e, a 1 32 y, 3 1 z cw 32, d.

1 32 1z 1z , a, 2 S e, , 0 32.

a 0, 1 Y 0zz, 0, 0 e a E 1 e 32.

G0:

G, 30 A 32 cz j, 2 A H 6 a e e. (. 21)

a:

h, D, ez w2 a, A S, 3 a E 92.

ϸ 7. 0:

T 0 e S rE, n7Y a, 3 7 y a, 1 j a, l1.

#sz sz l, rE, 2 e 3 0, le a, y H 6 a.

˸ s 2 a, e y:

1 e S, 0 9, 0z w.

e e 32, a n7Y, w te, 6 t n7A az, 3 ez s.

G0:

a 1, d cz, 3 a a S a, 1 a a 7, 30 A 32.

$. 0:

1 z a S, rE. 2 S, 30, nez a s cA, t 0 , a S, l1.

w Hz, w 1 z, 4, 3 a, y, 0z, 1z z, 3 1z.

e h , 1 e, 1 e, y, w 0z 3 Y 3 e 3 r 0.

#1 a 3y 0, 31 D }, 1 a y, 3 ne a, 3 G{z. (. 22)

G0:

1 a S 0 3e, 3 a, G 0 0z, 31 0z, e 1 szz, l.

$. 0.

2 a B 1 D, 3 h e 0, 0 1 a a, l1.

0, 1 mH, r0 S A, 3 0 S ke e 2.

e a E D 1, , 3 a, 3 0, 1 e, 1z 32.

0 wme 3 3A az 32, 31 e 2 s 1 ez, e 1 e, d.

w a, mH, 1, 0, a, e az 32 c 1.

G0:

2 1w 7 2 3 G a, az j cz, a a B e 1.

a:

Q e e, e sz r0, R 3 D, 4 E, e 1, 0 1z, G 1z 0, 1 1 a a.

ϸ 7. 0:

b0 a 32 t 1, l1, 3 E 3 2 e 2, 1z.

E a, 0 , L, a, a 0.

e 0, e 0 w2, 2 30, e 7, 1z S. (. 23)

G0:

0z D, d 0z, 3a t , 1z S, cz.

$. 0:

2, wyz e e, b0 H, 1 sz: t 2 3a S, } R2 1.

e, 3 a e a, s a, c az, y e 3 S e 3a.

a a ew yz, Y y h 1z, 3 0 c, a e sz.

az y Bz 1z, y e 1 0: a 0 c a 0.

G0:

0w 1 s, 1 a, Ga, S 1: 0 1 z h, 4w a.

$. 0:

1 a , sz , w 1, c rE 9 a.

a 3 e S r0 z A, cw e , sw 1.

e 32 E, mH, w e 0.

az 32, e 2 a ez rY.

h e , mH y, e 1z S w 2.

G0:

0, 4 1 1, 3 s 0 a tez r0, S a. (. 24)

a:

0w z 0, H r1w e, 1 r wa . e 3e, j r a 0 ew rA G, 3 e r j w.

a dw mH, a 7:

h 3s, 6 szz, 3 1 0 : Gw h 32, d, 1 rY G sz aw a.

:

mH 0 E, j h A 3; na 2, 9 y, 0zw w2 31 a 3 0, 2, w 1 z, B w, 0 , 1 G s. 1 S aw rY, a Y zA, sz aw a.

ϸ 7. 0:

, e 1, 1w z e, w ez sz, 2 a s, s: n1 9, le 32.

a 3 a s a rY, r e, a 1, ew 1: n1 9 le 32.

h e B, , 3 3E D, a S, rE, 30 a, 1 1 H E 30: n1 9, le 32.

G0:

w 2 L 1, c 2 a, rE, t sw sz 1 , l, 3a, 1z: n1 9, le 32. (. 25)

$. 0:

h n2 z , 3 1 1, a aw s: D, 9 n1 a, le 32.

0 1 E a, y G0: 4 a 1 , y sz 32, 1 azz, w a 3 1 cz a, 32: D 9 n1, le 32.

w 1 y, 2 y y, Y a, 3 z B, yz y: D 9 n1, le 32.

1z, E tez 1, n6, a y: r0 2 a, aw 1, s 0 1: D 9 n1, le 32.

G0:

le 0 lew e w2, 30 s cz 6, 3 0, a 3a s ez, lez.

$. 0:

1 mH 0 1z, e z a, a 0: 1 n1 3 a 9, e 32.

1 32 w Y z, 3 A B 1z te 32, 3 e ez 1 a 32, 3 1 a 1 32: le G n1 a.

w a 1 R0, 3 (. 26) , mH, 0, 1 2 3az, 1 32, 3 1 a 1 32: le G n1 a.

0 t1 0z, 0 r0, lw 1, na w2 az az t 2 1 y: le G n1 a.

e w a 8, a w2 e, d, 1 1, r0 0z, mH. a 32: e G n1 a.

G0:

a w 0z 3 2 2, 7 cz: h k1z 32 0 0. 3y 1 e: le G n1 a.

a:

y 1z 1w 1 A, h e 3 e Ge: na 2 2 z, az, h 0 y, ne y s:

n1 3 a 9, le 32.

ϸ }. 0:

0 2 a , 3 a 0 0, rA G 0, 3 1 .

w a ez, rE, a 0 , az R y: 0 3 1 rA .

# y sz y 1 az, 3 s e 1z , 0 3 1 32 .

#s sz G, 3 A 3s, oa w e, e: 1 3 1 rA . (. 27)

G0:

Ga 7 c, e 3 e, aw 0, e S w d, 3 e.

$. 0:

6z 2 c2 G0 2 4:

A w y, h , e 2 a : D 0 A, 3 1 32 .

t e 6 y 1, ez 4w w a , 3 a: D 0 A, 3 1 32 .

N1w 1z, l hw c 2, za, 0 0 0z, 1 3e 2: D 0 A, 3 1 32 .

w , w 1z 4, w cz 6, w Hz 1z, 0z, y, 1, 3 w 1 0, aw 1: D 0 A, 3 1 32 .

1 0, a 8s e, a, a a, 1 e, ne a, e a: 1z s a z z.

G0:

2 0 2, 0 , az G, 31 az, 3 0 S s 30 7, 3 0 r 4w, 0z rA . (. 28)

$. 0:

z az, 3 ne 7 wme a , D 0, 3 1 .

T sw t1z az, 3 a e e, w k1z 32 e, D 0, 3 1 32, S, .

$ s 32 a, 3 a a 2 ze S: D 0, 3 1 32 .

1 n7A, 3 7, 3 aw , D.

z1 w a, 1z 0 S 1, 1 2 , S r0 0, mH, az .

# h, G0:

T G a e, 3 0 D a, 3 j s, 1 z e, 7 d, .

a:

a, 1, sz D, 1 3 s .

a:

1 , b 1, z n7A G, 0 e 0, 3 0 0, 3 1 B 1 a, a, .

e 1 zy e, 1: d 3 .

1. # 1 h na, 3 2 R, 3 a, 4 A f7- sz. h y f7- 1 aw, a 7: 1 A S D: a :

: ( f7- , w a D, A, 3 1 0, 32 a aw 0w y, y ). (. 29)

ϸ f7. 0:

cw cA w2, n1z A A waz. 3 h a a 1 0z e. S, d, aw a.

0 9, 3 1, 4z y 3 v3az, az 3 azz sz y, 3 h a H 6 ez, 0 1 2.

A , D: A, S, , 3 0: 0, 3 2 30: 0 , A, 3 A, , , 3 0, G s S.

#1 32 , w e H: 3 a ma 31 c2 , a cz Ga, 0 Y 2.

G0:

7 w2, 3 1 3 1 3 1 a, a w 0z S, 1 j Y a, az R A ze.

$. 0:

$v w y az s 1 4: h , 7 d, ze ez, j e A 32. S 2 a.

1 3e 0 e, w t 30 ez: s a yw, 3 e ts 0: A G1 s 0 c s.

c a y, j , 3 6 hz, cz 3 G{z 2 a 0w az, 3 h G y, 0 a.

0z a 2 e, 3 Gw (. 30) 0z, e az aw 1w 2 G, 30 h 0 s, j sz.

G0:

y 1 a A yw k1z 32, n1 0z, e 0 3 e: w R1 1 B S 7, 2 0z, Go1.

$. 0:

ze 0 n2 3 , c2 7, a e, 0 a.

1z 2 , r0 S s, mH G0, Y a: S a.

e a 0z, t a 0, G0 mH, 31z e y az 2.

e, 0, ew ez y, a s, 1z c, 2 1z a a.

G0:

A sz ne, 3 ws k1z 32, L, e w G 3 7 j, 30 aw a.

a:

a 32, d, a, w 1 rA, 4 e 0 2 1z e. h 1, sz 3Y, S a.

j:

e, 0 hz e, r0 1z e:

4 azz 0z s 1z, ze cz Ga: 4 6 cz a. (. 31)

1 j. 0: H:

9 H 3 D, ma 32, y, y, a, 3 1, a 2, 3 S 0: s E w l 1, 2 1 1 , e.

a, dw, 0 0:

1, 0, 0 E E a 2 0 2 e a:

0 , , e 32, w G, 3 a, mH, e 4w s 4, a sz, y S, le.

# h, j, 0 0:

3 1 S a h, A 3 B 1 e a, y, e, e, a a, 1 sz 1 1, 3 B, 0z, 1 0z S, 3 c G.

1 6 a j, 7, a G.

wa a:

0 , 4 9 h, 3 a a 3 yw 4 h, A 3 B e a 1, 2 e a S, az 1 e 6, 3 B raw, 0 2, 3 a e 1.

a 7, H:

r E, rE 9, r H, 3 h E s 0 3 0: y 1 32, A 3 B a 1. s 3 e: (. 32) 2 e a S, 3 0 a wew 1 : D, a .

e w:

ez , 9, 1z 1z 3 {: ez w2 1 a, w t e 32 ns j 0, 3 e 1 32 s ew a, w 1 32, 0, 3 a, y A 3 B 1 32, 4 a 2 a:

D, a .

љh e, a 7. e:

#A a e, D, e 1 32, A 3 y sz 1, 2 y a 1z, 3 e a 3a, a a a h, a 2 0wz t 2, 3 aw 0 .

a, dw, a 0:

T 0 aw j zE 0, 4 t e ze mH, a a, e 0 a, 3 a h, G h a, e A 1: 3 c 1 0 ez, rA h 1, G 3 7 y a.

# h, j a }. e:

e y, a sz, 0 rE 9, A 3 B a 1, A y 1 2, 3 Bz 1 1 e 2, S 3Y a , w 31 l 3 l1.

a 0 1.

# 0, a j: a, aw: # h, az az: 32, 3 ty, 3 a -. (. 33) - a j: a, aw: # h, G0 H.

0, a j, 3 aw, 0 s.

# Hz, 3 e ty.

j: l1 t H j, G- z, 7, 3 dw, 7-z, 7. 0 a, e j, 3 d: az az: 3 dw.

a, a aw:

# h, a j ( a d: # h, a d: j a 0 a). j j, a G: e D a, 3 ez 3w2, 3 a 3w2 A. j: 1 D, w a p0. # dw: j, a 7: A D e d 3w2.

c fe, a 7: a fe, 2 w e: # dw a, a 7:

a, hz w: y, a 7: a , 9, H: j: 1 e a S, D. # dw: e y, sz D, a 3w2 0 w2.

# 2, a Gi: ez , 1 } e, 3 a: # dw, fe, a 7: y: a:

1 e a S, D: j: az : [2] h c 3 3 a 2.

M a : 1z e e z e , sz y h e, 3 ez 3A 3a y.

ez r y j, 3 dw mH 1:

a e 6 r, 3 d, nh. a r. a, 3 h, G0.

1 e e: e y: fj 2. D, a: 6 r G: 3 0* 31: 3 j 2: 3 aw 2: a, j, # h, G0 (. 34) a. # e j A: 3 aw 31. j 1 a: 3 j 6 Hz. a, aw: # h, j, 1 1. 0, 6 r, 1, 4. a, aw: 3 h, j. e w, d 7 az: a, 3 j, 31. # e a c.

0 * , G D, a r, a: a, aw.

# h, j. fj a r GH 4, 3 e a 3, 4 zY. 0 2, 3 v32, 3 e. 1, 3 j a, 3 s a: 3 r. r r0: p0 7. 1 r. H r 0 7: 3 d A: 3 j 7: 3 aw 7.

a:

r a: G- , a j, 3 aw: 3 a aw, a. a, 3 h, j. # e S aw mH. 7- , a r, 3 . # e 0. f7- e, : 1 r: a, aw: # h, j. 1 6 r 7, 3 j 2, a G: 0: j. a a aw, a 7, : A D e d 3w2.

T 0 aw: a, 1 3z: # h, le 32:

0 1. 0, a r 0.

#2. # ty. # e. # nh 3e. # a , 0. # e ty. , 0 a r. a, j: # h, G0 H. a: a j. G- , a r.

a, aw: # h, G0 H. a:

a aw. a 3 0 , a r, 3 j, 3 aw, 0 s.

j: l1 r a, 7: 3 t H (. 35) j G, 7: 3 aw 7, 7. 0 a r, 3 j, 3 aw. a r: a, aw: # h, j. j, c, y, 3 3, e j, r a: a, aw.

a j:

0 aw.

OCR:

http://orthlib.ru (. 35) ̸z H 7- e.

љaw y a:

# dw nA aw wa 0, a S a.

e, nhz fj. D, a: 6 a }. d:

Q aw E!

0 e a, * a rY, * 0 2 2 a 3s, * ez 32 e, * 4 3 S a z, * 3 a w2 a, * w 0 1, * 3 1z w2 H * A 1.

0 ez h 32, * a ew a , * 3e 1, * 3 a le, * 0 y 3 e, * 1zz 0, S 1 0z : * y e* 1z 32.

0z G a, * 3 r e 1 1z, * H a* e, z, y azz e 32 1, * 3 a a, * azz 1 0, * 0, y, z1 32, * 3 e 1 32. (. 36)

$ 6 dw, a 3 0 0:

wa e, * aw t1 zew ez, * r0 e 32* d: * 3 z 3 cw sz* a w * 4w 1z 32, * 3 B e 32, * G e zs e.

wa e, * 2 ne ew: H h a, * h z * h 1, * y h 3 hz . * q ew w2 a A sz, * aw c e, * 3y az 32.

wa y, * G1 h* a 0, * G h 1, * e y, * 3 a e a, * 3 toy 3s, * A 0 3 2 , * aw c e 3 ze.

a, y, a 7. mj:

0 a a 9 e 1z 32, w h s e D: ez a 1 z D, 3 1 z 0zw H, azz cw az, 1 h, a : 5 2 a 1 h 2.

# h, G0, 32 rG0. d: #A t e:

#A ez 1 2 , e w 0 0, a 0: a S h 1z rE, E 0, 2 E 1 32 3a s; na a 3 a 2, 4 a A 3 0, a a, l1. (. 37)

0, nH. a, y, a 7:

1, aw , az 1 a y, e 0 k1z a: a ne h, e e E, 3 e az e s: aw 3 a 0 a s, E a e s rY E e: 3 e 3z Y, 1 j 0, 3 a a e 1.

# h, G0, 32 rG0.

0: w 0z y:

a 1z, * 3 e a e, cz, * rA l1, a 1: 2 E 7 0; * 2 a 1 a, w 1 32 Hz 5: 3 1z a S e;

1z, l0 Y, 0 s.

a y, a 7:

y 0, D, a, a e e s t 2 G aw: 3z 2, 1 2, 2 3 eww 6z ew. w2 1 2 y az.

a, dw, a 0:

a , 3 0, az 1z k1 z a Y, e 4: w2 a za 32 e Hz, 0 z, wa, 2 rA G, 1z a a.

# h, G0, a: 32 rG0. (. 38) H nH 31, 0 7: 3 h A.

H y, 7. e fa.

a }. ϸ . 0:

1z Hz 2, s 3A wme e, roaw 1 3 1 0.

}z A 0 E, G a.

A S w 3s y h, 3 sz 2, a, 3szz, 2 yz 0 h 3 0 e az, cw ez 0.

0 3 e A w2, 0 a, t e S a 30, 3 0 a 1w 2, y e a.

1 2 0z , 3a e, a 1, 9 , z0 E, 1w 0z y.

G0:

z 0z 0 H, G 0 e 1, a a d j.

S 2 y, 7 a a.

$ H dw wa 7. e e.

a 0. ϸ . 0:

#s 0 1 H, 3 }z y a 1 rY, w az .

s j a yw, az s B, 1 rY, w az .

s j ez , 3 ez (. 39) Y ta 1 , w a 1 wa.

w S G y R2, a 2 az 2 az e, z e wa.

G0:

w e a 0 , 3 0 0 a 0 z, 2 w, 4 3az a t .

ϸ G. 0:

cw y 0, D, 3 R 1, 2 E 2 2 e, a a, e, 31 l1.

w a Y, e a 2 r0 R S, a , 3 a e, 2 0 a.

e 0 4w az, 3 az B A 0, 32 e, e , c B, e, 1 32.

$ e 0 h 32. 0w 4 S, k1z 32 y, e r, w D ez.

G0:

e h, 3 h, cz, y a e, 30 cA, 8s 1 0 1 h, 3 B S e B A.

$. 0:

e 0 A, 3 e a a 0: 2 S 0z w2, D. (. 40) a , 3 1 0, e 32 h a , G0, 3 a 0, az.

w e 3z G, a d wa y, 2 1z a az 2.

w 1 aw a, 3 y e a 4, e sz 32 4, d.

G0:

w e 3 0 S 9, a 2, G1 cz, w 3 2 k1z } r0 4.

a y, a }. 0: y:

ez h e e, ez az 32 1, a a, 1 : 1 e w 1 32, 3 lew b 32. 3 1 a h 0, z 1 32, 3 a jz. w2 a e 2: 2 rA G, e e a, y 0 zy az 2.

a, dw, a G. 0: cz :

y c az, a a ez az 32, wa e, a z1 E E: ez 1 1 d, rA G 2, a a e 1.

# h, G0:

cz 1 A 32 0, 31 cz 7a, 0 G ez, a E e h, e 0 e, 1 1 1 c a, 1 cz, e 1. (. 41)

rG0:

ez 0, z 7a, r s , 3 S w s, w a a: 2 a E, aw a, S 3a t e ez ;

ϸ 7. 0:

2 S , D, 2 S 3 1, 2 0 G, 2 E a, a , 3 a Y 1.

b0 y y : 1 e a, l1.

0 H t1z 32, aw a y: ra 3 32 a c 1, e 2 a, 3 z y 1 a, 3 h a.

w 0 4 t G y 0, sz e 1 : c 0 2 1 32 ez, e k1z 32 0 , e H .

1 1 2 a 32, 0 e, e, zew az, 3 0z az , 3 w az: 1 e a l1.

G0:

e e cA w2, 1z, 3 t s 0 32 31z, G1 0z, 3 t0z H 2 a Hzz, 3 G y. (. 42)

$. 0:

aw b0 S, t 7 S, 0, a, w s: a 1 e, D.

a 2 y, a 0: G0 wa, 1z D w, 1z a.

w 1 aw 1z, 3 y a S 3y, Ge , 3 s S.

ze 2 az , a a a, a D, 3 a.

G0:

z , 3 cz 3 ez rA G, 2 aw 2, 2 y 1 S.

ϸ 7. 0:

y S t1 32 t A w2, 1, 3 h S 4 az A ns, 1 z, 3 a 1 6 a, 1z.

y, a 2 a a ez, z 2 az t1, 3 Hz e 6, 3 ne z e.

a Y 32 1 Y, 3a e, e, 3 a E h 32, a a 0 0 y, 3 a a.

1 e k1z 7E s a , e le a, 1 z, 1 : z y 32.

G0:

ez cw, 3 ez aw 2 A 32 a, e 0 3 n7A (. 43) e 0: 0 32 h G 1z, 3 r0 a 1z.

$. 0:

T 0 z, G 1 2, 1 z l1z w2, D.

a az 32 ez , Gy: w a 2 s S, d.

w a h cw, Gy a, 3 B, RH a 32 1.

1 32, 3 wme G1 a 32, zze, 3 3a 1 32.

G0:

w R1 2, 3 RS 0, 1 G le 1.

ϸ 7. 0:

1 S, 7, H Hz , 3 3 2 H 2, 1z: 1, 3 h S, 9 ez w2.

e G a ze, a a a ez 32, c a E e, a 0.

$ e 1 e 0 zew, Gy le, t a 31 z, 3 nS A aw 1.

az az 0, k1z 32 a, a y, y 3y. 3 a S 0 s 0.

G0:

h c 3Y, cz, c c0 1: 3 0 c, G (. 44) 1 S s, r .

$. 0:

b0 3a 32 3 2 0z, rE 9, 3 E t H 1 3a w l1, 3 a 0 0, 1z.

R0 a 1 32 wa le, c 1 wa 3 y , 4 3e 1 32.

w 1 ez, aw 1 0 a 32 e a, Gy 1, 3 1 32 4 0 9.

w A h 3 0 w1z, d, 1z t 32 1z , 3 z1 32 B b .

G0:

ez 3 7 3 j e, rE 9, 3 E t e 1 3a w l1, 3 a 1 2, 1z.

a, a G. 0: 7 e:

0, s, t G a, 1 2, a 0: 6z 3 6z 2 0 S 1: w 2, 4 a, az S e, a, 4.

:

$ e 2 a S , 3 7 G y, 1, a, e 31 hz s, 3 h z 1 Dz, 0 1 w az A y, 3 s a, 3 4 4w az a. s a j a 32, w 1 z az, a, e 4. (. 45)

ϸ 7. 0:

9z ez z mH 3A: w2 a 2 a 0, w y, s: le 32 9 n1 a.

e 1, a e 30: 6 Hz 0, a, e, 1z 32, S 0: le G n1 a.

G e, 0 , 3 l0 , a, y, 3 32.

1 L a 32: le G n1 a.

w 1 za, w t 0 1 3S 4w, t e 1 {z, 3 sz 1 yz: le G n1 a.

G0:

E h 30z G0w e: 0 , 7, G 0 3 32, 3 A 32 a. 3y 2 e: le G n1 a.

$. 0:

a e a, 3 A 0 1, le 32 , D, 9 n1 a.

$ 2 1 a, 1 3 y a, le 32 , D 9 n1 a.

$ wa 1 a e az a, le 32 , D 9 n1 a.

z z, , 1, rY s 32:

le 32 , D 9 n1 a.

G0:

a a 1z 3 7, 3 t A 3a (. 46) j, le 32 , D 9 n1 a.

ϸ }. 0:

1 e e 1, G6 1w E, 1 y, e 1, Y 3 3a s: 1, ze 0, 1 1 .

w 1 糉z e 1 32, c L a, a, jz 1 32, 6z 1 32, 3 w 1 7 S, e e: ze, l1, 1, 1 .

a a S, le, a a, 3 e e 0, a zez, S , 2, 3 0 a, 3 1 ew: ze, 1, 1, 1 .

0 h az e 1, 3 0 e 0 a, a 4 Y 1, 0 3 a e, ew 1: ze l1, 1 1 .

G0:

ew A 32 y 3 n7A a, h 7 3 c cz: 9 e s 3A , 3 sz A . S aw w G 0 4w d e .

$. 0:

az, 3 ne 7 wme a , D 0, 3 1 . (. 47) wme 0zz, e, 0 e 32 3 a h, la e 0, a: a rA .

1 a, a, 3 e t1 32, 3 mH e a, H 0 32 1 .

w az, zze, 0 3 ez, z cz, ze.

b 31 e .

G0:

A 1z 7, 3 S a aw 3 a 0, e a 1, D 0, 3 1 .

ϸ f7. 0:

ez e e, 3 2 1z 2, w G k1z w 0, 3 e E h a e. S d Gw 3 B z a.

1 32 y 2 3a, 3 Y ew e 32, 0 a w ze H 1, 3 e y, a ny, 1 ez, 0 e.

1z 32 G, G 2 1 za, 3 1 e e aw ze , a, b aw, a c , 3 a e a.

w 3z e G, c E E 2 aw, , az, 3 0 3 ze E a 1 azz a, le, 3 y 3 3 a 2 2. (. 48)

G0:

y a y 2, nA a, 2 h A, 3 e, a G 3 e, n7Y a 3 0 ew; q aw a! q cw nez, 4 G 1z!

$. 0:

ze 0 n2 3 c2 7, a e, 0 a.

a 3 , e 3 0, A a 1 z a, y wa, 2 1z a a.

0 aw, 1 w a hz R, 3 ta GHz 4, 2 a s S.

w 0 1 3 a, p 3 y S 0w, 3 a e 1 le wa 1.

G0:

az 0 30 z: az l hw : az 1 cA w2: az e zez.

1. nH. a, y. 0: H:

0 az 32 3e, a h, y a: k1z 32 a 1 a e, 3 e e, D te 32.

G0:

$ 1 c 3 e, 1 2 e 2 a 1, 3 a, 3 3e 3a 1 z, sz 1 c0, 7. (. 49) j: j, a 7: 1z d D, 3 a 2. j: h, 9, a 0: c 1zw, a f. y, a 7: d w jx e: # wa, a 7.

a: az:

OCR:

http://orthlib.ru (. 49) ̸z H G- e.

љaw 7y fj, 3j jw:

# dw nA aw fj, 0 1w 3vf.

D, a: 6 7, a 0: a y:

Gy e, * e S 0 * ze 2 * 3 c ne z1 32: * t 1 ew 1, * 3 t a a e 32. * 3 h 1z, * a a a * 1 3 e 1.

e e * G S 0, * w ze 0, * w 0 3 s e * E a 0, * w y 4 * 0 rY e 32, * G0 e, * 30 2 1 S.

yw H * rY, , e 32 * 1 1, fj, * 3 , S 3 yz, * 3 , Gy, * E a az. * 1 1z, a a a * 1 3 e 1. (. 50)

$ 6, dw, a } 0 0:

fj, * S z az * aw 0 1, 0 w2 S, 3 e a, * 3 a 2. * rA 2, a a a * 1 3 e 1.

fj, * w2 1w az * ew 0z, * 3 1z 1 * a 1 a: * ra za 32.

* 30 h 2, a a a * 1 3 e 1.

fj, * 9 a h 32, 4 1, * 4z e, 3 aw w2 , a a 32 y. * rA 2, a a a * 1 3 e 1.

a, a 7, a:

ze 0, a 1 S h 32, e fj: zz cz 3 Hz , 0 3s 32 rA G, 3 e s E e 32. e 3z Y, w 1z 3 0 a 2 y az, 3 a 2, 3az a, 3 s 3 s.

# h, G0, 32 rG0: 0: e:

s e 3A ez sz 7, 3 0 a, s: 2 , aw a, rE h a;

0, nH. a, dw, a 7:

d , 2 e 3h a 3e 1:

32 Y H (. 51) 1.

ewz 1 32 H, 3 Gz 1 32 1, 4 2 0w a 32. e 3z rY G, 1 32 a a.

# h, G0, 32 rG0.

0: e:

1z S a, rE, E 0z, s: 2 a 4 1 a, 7 0; aw e a 0 , 1 a;

a, a 7:

# aw a, 3 0w cw h, s 32, Ge, z 0:

w2 a 0 4 3sz, 3 a a 32 a 0, zy fj, 2 rA G, 1z a a.

a, dw, a }:

e 1 e h 0 32, 3 5 3 2 a, 2 H 1 32, 3 h 32 1 e, sz 2, fj a: 2 rA G 1z a a.

# h, G0, 32 rG0.

H nH 31: 3 h A.

H zy, 3H e: S 2 a 3 yw.

a }. ϸ . 0:

1 D, e 1 0 0, w 31 aw az.

e ez e 3 az e e, t rA az a. (. 52) a, z 0 w 0 3 1 z, 0 a ez.

1 32, a, 3H e, 1 e, b a.

G0:

cz d, e, y 3 c 0, a 3A 0, e S.

$ H dw, a 0, 3H e: 0, q fj, y. Fa.

ϸ . 0:

0w E, 3 1 0 e, 4 1: 1 A A 2, 3 1 0 }.

az: D 1, aw az.

az a , 0 z, , z1 32, fj y, G a. 3 h a hw 30z, 1z, D 1: a az.

1z 1 3vf c, , 0, 3 az, fj, w, 2 az 0, 4w, 3 a: D 1, aw az.

1 32 , le, 3 z, , 0 fj, w s 32 la, 3 e 1z, c a 32: D 1, aw az.

G0:

S ez e 3y, 7 9z, 0 w 0, Gyw, y, a s, 3vf e B, 3 c fj, D y: aw az. (. 53)

ϸ G. 0:

2 32 e a , D, 2 32 e, 3 e S y 0.

K1z 32 z, zz e, d, 3a: 0 w e E a z 32.

h 32 e, a, d, 2 0 az, Ge, a E.

#s a 32 L w2 a, e, a 1z 32.

G0:

a a 0 a 1, cz, 0 ta 1 s.

$. 0:

2 32 e a D, 2 32 e, 3 e S y 0.

0 w 1 32 2 a, d, y c la a 1 32.

E w a L Y 1 32, ew, G0, w1z 32.

G0:

Bz a, Ge, L, S 0, w G 0, d a.

a fj, a . 0: 1 G:

0 S, y, aw s t 2 G, w , Gy: 32 b a.

, fj, a s, ta 32 3e , w 1 .

a, dw, a 7. 0: K1z 32 e:

N71 a ez 32, 3 j h 32 (. 54) 1, d fj, aw 1 az 2.

# h, G0:

cz y 7 , e, h az S, 3 7 Y yz: B a, rE, 1w .

rG0:

e 1z 1 7 2, cz, 0 a, aw s 32: 2 , aw e 32, 0 ;

ϸ 7. 0:

h, D, ez w2 a, A , 3 a E c2.

H H, S 0, le, 1z 32 , y e 32 D.

w 0z 3 caz, R2, s e S, 3 sw Gy 3 aw 0 a.

az 32 w, d, ze a e:

1z 32 0 a e, , 0.

G0:

e a a , w , 3 2 j 0, 9, 1 0z S.

$. 0:

32 0, c , D, 3 s 32 a 1 6 4, 3 e h 3e E w 1: a 1 e, D.

y ez 2 1 k1z 32, y: e 0 1 32, e 3s e 3 h, aw az: a 1 e, D.

1 0 t az 2, a, 3 (. 55) { y a, y , , 1z 32, ew az: a 1 e, D.

6z aw ts, cz 1 zA, 0 0, L, c fj, 3vf, S: a 1 e, D.

G0:

w k1z 32 j t 7 w l, a 32 d 6: 1 r0 ew j a, y: a 1 e, D.

ϸ 7. 0:

, e 2, D, 1 : h 32 G a, a 2 30w .

0 e e 32 D, a E 0 e 32, fj.

Ħ S c 2, a: a y az 2.

c w 0 h 3a e, 0 0 S, 0 a.

G0:

1 s y e 1, G 0z 0 3 D.

$. 0:

2 a B 1 D, 3 h e 0, 0 1 a a, l1.

2 z, l1, 3 z z, s 0w w2 1.

h a a, le, 3 s E a a 0, y, az 2.

G0:

oaz 0, sz 3 Gaz, (. 56) e 3 7 cz, G ew a s.

ϸ 7. 0:

1 a , sz w 1, c rE 9 a.

r1 32 0 1 3 h , r1z 32:

r1z 32 3 e, , 0.

w A 2 1z, 3a 3 e, 0 31 32 L Y 0, e.

a 1z S rY, le, a e, 3 0 1 e.

G0:

a S 9 3 H, 3 0 e, 3 e c, d, a.

$. 0:

1 2 D, 3 Y Y , w H A S 30z, 3 0 0 1z, 3 1z, w H: t 2, 9, 1 z.

w 0 y 2 s 32, ez az, 3 az s, 3 yz A , fj, 1 1 3 h e 2.

Gy 0 1z, 2 w1 32 , 3 c, le , , y 1 32, fj, 3 h 7 e azz.

G0:

0z 0 E r0, z 3 cz, 0 wz j, t hz cz Ga, 3 k1z aw 3w S z.

(. 57)

a, a 7. 0: hz:

ze ew 1, 3 ez y a, wz 1 32 1z, 0 h Y a, Gy: S 3 a h aw, 1: t 3a a 1 1, az fj.

:

a a c, a z t w2 e t2 1 1, w 2 2 w zy az, e G 1 e sz c, 3 a 2 Y e a 0w, s, t 2 s e e, 3 h S e:

H 1 3az 3 1, 1 1 a fj.

ϸ 7. 0:

T e e, mH 3A, b a e a, 1: n1 9, le 32.

w 0z, 3 w yz e S k1z, le fj: y L 0 ez 32, s Hz, n1 S, 9, le 32.

hz 3 a, to1, , a a 32, 3 E , 1 32 a az, S rY: n1 a 9, le 32.

R ma 32 G0 32, 3 e, G0, a 0 a, 32:

n1 a 9, le 32.

G0:

T w e 0z k1z 32 e (. 58) a.

2 d, aw a:

n1 a 9, le 32.

$. 0:

3e 2 a a ew, 3 0 1, 1: le 32, D 9, .

a 1z a e Y L, w2 h az , h: le 32 D 9 .

0 c L e 32 E E, e, 3 e s 3 0, h: le 32 D 9 .

e 32, , e 4 2, t w 2, 1 32 a rz, y, S rA .

G0:

E 7 c nA 2, 30 h G0 a G 3 D, s: le 32 D 9 .

ϸ }. 0:

RS c, 30 1 H G, 1 3 1 .

zy a az, , 1z 1: S 0 rE .

a y s w a e, D e, 3 0 .

b 0, 3 0 S a 3s 1, D 1, 3 s .

G0:

a S 3 a, 1z S y, 7, A Y, . (. 59)

$. 0:

1 e e 1, G6 1w E, 1 y, e 1, Y 3 3a s: , 1, ze 0, 1, 1 .

a a, G0, az S. a k1z 32 a, y, y, 3 yz, y, 3 3a az: , 1, ze, 0, 1, 1 .

G0 2 e 1, w 30 la, 3 c s e 3s, 3 3a 1: , 1, ze, 0, 1, 1 .

0 E 1 E, 3 lyz 1: y G A 0, aw 1: , 1, ze, 0, 1, 1 .

G0:

y , y a v3az, 0 Gy, j 0z zz, n1 3 2, 3 Gw 1zz. 4 0z, ze 1, 1 0z .

ϸ f7. 0:

ze 0 n2 3 c2 7, a e, 0 a.

2 w na a az 32, a nA ez 32 e, 3 y s 32 a. S y a. (. 60) 2 az a, e, ez 2 w1, 4w 9 , y 2 a 32, le.

z, , 1 a, 3 a y, ew b 31 cA 3 aw 1.

G0:

sz, rE, e R, 6 2 d a, 3 Bz 1 2, S aw a.

$. 0:

ez e 7, 3 2 1z 2, w G k1z w 0, 3 e E h a e. S d, Gw 3 B z a.

s 1 e 1z, h az, fj, sw. Y S , 3 toy 3s e a, h a a, 2 az a, e.

0 3 e w1z, 3 w e, 1 32 1w 3 z, 3 1 h, h 0 e, c 6 G 3 a, 0 RS.

yw 3 aw 3 1w 2 B 1, s, Gy 0, 0 1, e az Ga: t s 3 0w aw 2, w 0 s.

G0:

cz 3 Gyz 3 zez 0 n1 z, a a, j 1 t G az 1, 3 R 4 3y 3 , 1 s d, e. (. 61)

1. 0: H:

1 2 e e j azz, a, 0w az w2, 3 a, az 3z a S, e h.

a, 3 h, G0:

c 2, d, 2 7 3 D, 1z B 1 S 3 az, 3 H S y, 3 sz 0w, 3 0 a.

0 nH. a, a 7. a.

#e jw:

ͳj a, s a 3 A a e, az aw 3w2 1. 4 2 j e, sz h 0 zy: Y 3 2 w , 2 e 1: az a 0, 4 y 1 , e 3 e, e 3 nA: 0z, a 0, rA, fj, 2, a E E t 3e H 3a, 3 ez a 0 0z.

# h, G0, 32 rG0: 0: w 0z:

a rA l1 1z cz, * 3 e 3a e, * a s: * 2 E 7 0; 2 a 1 a, * 1 32 Hz 5; * 3 1z a S e.

* sz, l0, * Y 0 s.

j: l1 nH, 7. # fj G, 7.

j, a 7: A D e d (. 62) 3w2. j: 2 a D , e ;

c, 3e, a l. y, a 7: ze 2 yz a: j: e y sz D:

# wa, a l. a: az :

OCR:

http://orthlib.ru (. 62) ̸z H 7- e.

љaw zy , 3j 1z j: # aw b0 3 G1 wme. # 1z wa 0w. y 3w2 1 e. # a d, e H 3S w1z 2. y 3S 1 e.

D, a: 6 7, a 7. d: E t0:

0 1 * 2 ze ne, * e 32 z h, * 2 h, a, * 3 A azz ez, * a 3 e sz, * 3 G yzz * 1. * S 1, * 3 0 a * E ze 2 * e.

0, * ew 2 e 32, d, * e a y, * h a, * y, * e. * 0 e w 1 4, * 3 y 1, * 3 z ze, * e G * c 1w: * , , , b 3yz.

a az * e, a, * a az, * a a 32 E , * 3 t e a 32, * 3 G 1 32, * 2 S a. * 30 0, e, (. 63) z, * w 0 az 32 z azz, * 0 w, 3 ez 32 1, e 0 , y.

$ 6 b0, a 7. 0: a h:

1z 9 a, * 0 ez 3 a e, * wme G1 a, 3 , 3 1 32. cw sz aw , * 8oa , * 3 e 2 0 w1z a, 3 4 1z H, w G, le, n 3 la za, * 2 y S.

2 e, * h 32 1 G. 1 3 a 3 y h, * e az 32. * ty s c a, 3 aGw a, * w a e n2, * y 3 e, * 3 a e, ksz B te, 2 3 0 a, * 2 1z a.

G 3 n0, c 2, h 32 , * w y y G, * 3 e Y, wme e, * A 2 , 1 zz e w2 , 3 e a h, * 0 0 y Gze. * 3 0 8h, * aw 2 Gy, 0 3 a w azz S.

a, zy, a 7. a:

0 e R zA z1z 0, zy , 3 1 (. 64) h 3 t H a, H , 3 a 0 e, rA 1z 0, le.

# h, G0, 32 rG0. d: e:

a E , 3 e s, sz w2: aw 1 w 1 32 e 7, cz a;

0 nH. a, zy, a 7.

1 1 S, 3 azz e, a 32: E 3 , E G: 1 az 7, zy, 2 aw, e A 3az a a.

# h, G0, 32 rG0. d: e:

1 0z, a az S e, 7 3 cz S s, mH E, 0 7, zsz.

a, a 7:

# aw a, 3 0w cw h, s 32 Ge, z 0:

w2 a 0 4 3sz, 3 a a 32 a 0, zy , 2 rA G, 1z a a.

# b0 a 7:

b0 w2 wme az, D, a, S 0, 2 y az.

#2 e, a 0:

Y e 32, b0 wme: 3 w2 a 0z 32 1 a 9, z 0 s, 3 a a S, 3 b0w, h 32 az A 3 lez 1 a. (. 65) H nH 31, 3 h A.

wa a:

a 7. ϸ . 0:

w y, e }, e a, 1z H 1z s, G , 1, s.

1 2, w wme 0 0 0w e, le, G s 32:

1 D, w az.

2 h w1 32 a, c y a, 4 1, le, r0 zh 1 Y.

cz b w h 1, 2 32 w azz, le, 1w S y S a.

G0:

2 e z, w a , 3 w e w2, a A a 1z, a 4w az 32 L.

$ H b0, 3H e: wme b0w e az 2.

G0 , 1.

a 7. ϸ . 0:

0z y 1 a a e e }, oa wme a 1 1 h 1 4.

wme b0w az e, w G e e Y, a e, w 1 0 1 2.

w c 1z, 3 3az S (. 66) 0 Y }, wme G1, E G, n7Y 1z, az a az E e.

y S 0 0 Hz , e a 9, e, G1 wme: S a 1 3 c 0.

G0:

1z wme 1 a e , 3 a a e, G 3 7 wy , 30, y A, 1 0.

ϸ G. 0:

͸ s, 2, D 9 0, h 0 1, l, 3 1 a a 3z w2.

͸ 2 D 9 0, h 0 w w2 , 3 a 32 e 3z w2.

̧w h , D, r 0 1 le , 3 1 e 0z ew.

, rE, az e: 0 2, 3 c az , 3 a 4 1 a.

G0:

cw cA w2, cz, s 3A 1 0 y: G ew A 32 0, 3 0 a 7.

$. 0:

y 1 30, 3 y sz 1: w2 a 1z D e E.

A ew az 30z 32, G1, (. 67) h G, e 1 z a w.

s w cz 6, Ga 1 32 3, sz j, a, 32, y.

s a 0 S, t cz 2 , le, 1, * 3 c hw E .

G0:

sz 32 a a , y: 2 a D, 0wz 3 7 0.

a b0, a 7:

1 b0, wme 3 H, e e 1z, w e b0z 4 a 30z: e s r, 4 a a 32 1, rE 9, 1 a.

a zy, a G. d: cz :

A 3, e 1 32 az, 1 w 0, 3 e c h, e a 2: d, rA G 2 a a e 1.

a, 4 a b0, a 7:

b0w S e, w y ew , s : e G 1 32, 0 s 1.

# h, G0:

cz y , 7a, e, h az S, 3 7 Y yz: B a rE, 1w .

rG0:

e 1z 1 7 2, cz, 0 a a, aw a 32: 2 , aw e 32 0 . (. 68)

ϸ 7. 0:

r0 S 1, G 3 D, az R Gw e, a t h 1, D a.

r0 S 1, G 3 D, 1 s 32, 1 e s, z , D azz.

e 0, a, 0, D S, 3 E a e 0, zy , e e 32.

e, d, 0 a, w y 1, 0 a 0, z , e 3a 32.

G0:

w 4w 3 6, w2, d, w y cA, y 2 3 72 7, .

$. 0:

e S 1 R r, l a, A 1 e, 0w a: a 1 e, D.

a h 3 a w2 z1z, c 0, G1, jz 9 k1z 32 0, 3 a 32 3.

0 a a E, q G1! 0 a A 1 e. k1z h G, 3 a h S, } 1z A.

sw 0 1 32 3w, w r0 eww 2 a: yw, 0 z 4w h, a.

G0:

az w, wme h, 9 a 1 3 a 2: s A, 0 1z rY 3 cz. (. 69)

ϸ 7. 0:

9 1, l, 2 y 0 2, 1z, S , 0 9, 4 G, t a 0w a.

c la 2, }, zy , 4w 2 s, w 3 4z e 2 E, 3 e w1.

c a 1 sz z , a, D, S 31 G, yw D, t a 3 2 a.

c 3a 1 az z , e 2 a E, 0, 0 9, 0 2, 2 ez y S.

G0:

d S t 2, L j laz, 3z a: s a 1 4, y G1.

$. 0:

2, D 0, j e 32, h, az 3 a z az S.

s 0, 3 1 1z Hz, 0 1, q G1, a e rA c 1.

Q ez ew! q 2 2 1z. a 31 z a , G G1 E, yw k1z.

a hz, 1 32 9z A w e, q G1, e a 32 0 w zz.

G0:

e 32 y a, 3 h 32 1z, q G1, w 0 3 7 G 0 1z 7. (.

70)

ϸ 7. 0:

e 0, a S a y, 1 a Y e, 1 : 2 t 2 0 0, 1.

e 0 e S y y, a a, s: 2 3 2 1 2 1.

rY 0zz, a y 2 e 32, q a , 3 a le, 3 1z 1 32.

e s 2 y 1 a az a, 1 e t 2 S a.

G0:

cz L, 0z 6 0 D, e 1 s 3 1 2 e, 3 Y a e Y.

$. 0:

y a az, D, R e 2, t 0z 0 1z, a 1 t e 1 3e 0.

0 za 9 } 1, e w H 1z kh 1 32, 1 2 a e 4.

0w e a c, wme, 3 G s h S, 6z e 3w2 Hz s 32, w 1 0 3w2.

a y G a w2 G1 wme, E a 3Y k1, a a a a E.

G0:

a c S y wme (. 71) a, e, d, s 1, w a e a 9.

a zy, a }. 0: w a:

w ez , 3 a e, R a S, a, a e: w 3z e D, 1 e az 3 sz S, 1 rY 1z, q a.

:

̳y Y sz j te, 3 r r0 a, z 1 32: 3 r 0 e, 32, y, 1 Y: 3 az 1 h, 1z y S 4w, q a.

ϸ 7. 0:

a w e G H nH, 1 s 9, 1z A 1: le 32, 9 n1 a.

cz z e, 0 s 4z e, 3 y , s az rY: le 32 D 9 n1 a.

Lz 0z z2 la ezz Bz, 0 a , a az 1: le 32 D 9 n71 a.

1 w yzz e, a y H. b y a 1: le 32 9 n1 a.

G0:

0, 7, S e : h 1z A 32 G. 30 2, cz, a a B e 1. (. 72)

$. 0:

e a j, 0 ez a, e a s, a: le 32 a a S, D.

G 0, c a h, e y 1 1 2 0 1, a 1 1 32 s, G1 wme.

ze y e 0, k1z e 1: ew G 0, wme, s, rz 3 ze y.

0 e kh e, wme, k1z 1 a c, 3 w2 c 1: a 0 0 2.

G0:

H S c e s A, B, d, e H e 6 A 32, a G, a e.

ϸ }. 0:

# a d 0 31 32, 3 aw e 0 1 32: 1, rE, 0w 4 . S 0 .

G n7A z, 3y 7, 3 9z , a 4 az: 1 D S a, 3 0 .

az e, a, zy , 5 a 4 a: l1 D A, 3 1 32 .

$ e 2 e 3 , a az 2 4 a:

1 D A, 3 1 32 . (. 73)

G0:

G A 32 0, a 0 , 3 8s 2, 7, 1 32. 30 e w D A, 3 0 .

$. 0:

y e 1, H 糉z 0 E, 1 1, sz, ez 1 , a: l1, A Dz, D.

0 4w 9, w 0 h 32, 3 h 32. a h D, a b0w, wme, 3 1z S w 2: 1, A Dz, D.

w 1 9, 3 1, 3 a }, wme G1, z, rA 32 2 0, a 3w2 a 3 c e:

3H 3 e k1z 32 , 3 b0 .

0 b0 1, 3 0 , a 32 w, a 3 2 a, 3 e : t G az a G1 wme. 1z 32 n1 6 a 0.

G0:

0 8h e E, G1 a, wme 0 r0, E 3e 32 7 1z, yz S c c2, a 2 1 32 a 1.

ϸ f7. 0:

G w 0 1, 0 1 G a: 0 , cz, k1z w 0 e. 30 a, c H S la. (. 74) G w y A, r0 c 0: w2 a e az h. 4z S sz, y , a.

w h, rE, c, az 2 y 2 1, 1, L, 1 e, 3 e, 4 az a, aw y.

e z e, a R a a: y 0 G 1, 3 y a , 3 L y z a.

G0:

7 w t n7A s 2 e aw e A 32, Ga cz, 7 az, 2 1 31 l1 G, 2 0 a.

$. 0:

a t 0z 2, 2, 7, 0 tez, r0, 1 zz 3A. , sz, S, d, a.

h 32, G1, 1 D 3 e, a a, w a e, 0 rA 1 a c0.

A fH az a az aw, 3 wme 3 e, 3 fjz t a y, rA c s, wyz w yw G.

1 z 1 e 1, 3 1 e, w }z t , wme G1, 3 1 3 y, ra 3e, t sw e, 1 S.

G0:

a S y 3 a, 3 c (. 75) e, 7, e wme a, a G 1z 3 2. 30 1 0, w a 2.

1, 0: e a:

e yw 3 e, , k1z 32 9z, S 3Y 0w, 3 1 2 ez e 1, 1 S h s.

a, 3 h, G0:

Y , 7, szz, 3 7 3 G w2 1, 2 w Hz, 3 e a.

j: j, a 7: љ6, 5 y 2 3w2, 2 D Bz 1. j: D 0 h: c 3e, a . y, a 7: a d, 3 D h 5. # 2, a .

a: az d D:

OCR:

http://orthlib.ru (. 606) ~Ͳ ̸z H 7- e.

y L a G0, e 3 az kez 0z H 3S, w1z 2.

e, D a, 6 }. a 7.

0: #A t e:

1 0 , 3 aw 9e, 30 1 0 wme G1, a aw a, aw A s ne, 3 w1 h, 1 zsz naw e 3 1 a, w cA w2, G0: w cA w1w a 1 1 32, 3 c 2 1w 1 32. a S 2 0, w 0 7 3 3az y a.

a c 3 c 7, ne w1z 2 e waz wme, G1, 3 a 0, H S 0 ke l1 0: w e 0 lez w2, 0 ra a 32, 0 3 1 t w ez 3 (. 607) 0w 0. e 3 H s S, 0 w1z 2 38we, a a S t S wyw e, 3 S la 0, w 0 7 3 3az y a.

a e a a 1 e, d 7, az a aw 0 7 w2 3 G aw: w 1 e e 4 Y, 3 0 0 4 a Y. 4 a H e A 1 9e, a Hz 3 1z A, 1 sz a, w 0 az 0 ez w2, a t1. w2 a e 1 1 1, 3 a S, e ra, 0 7 3 3az y a.

a 0 2 a a, d, 3A B a a, w ez a a 1 aw, 32 0 3 H E a a:

A H e 0 a 2 3 3a, 3 k1z 1 9z, a aw 1w.

0w 0 azz 1 Y, 3 1 a E e hzw: 30 s a 0 ra, 4 0 la S, 0 7 3 3az y a. (.

608)

a, 3 h. a 0:

e 0z, la e: A a s, aw 7 A 32, 3 7 A 32.

w A w, a S 0, w wme r0, e y a.

0. j E. 1z 2.

S e.

[A 7] #h aw t A sw, 3 4 a. # , 3 A aw, a 0: 3 s t az w2, 3 2 a , 3 A . # 0 1: 3 E e 2, 3s A za e, 3 G 9 a 3 a e. D az e, 3 E: G a nA w2, 3 G a, 0z:

S, 3 2 1 e, a 5, 3 Y. # y z E, w 0 h, 3 1z 0, 3 j, 3 , 3 0: 3 sz B az, 3 e. # E 4 0, sz S s 2, 0, 3 y z e 2: w 4 E a, 0 1 2 36 0 . # A aw t A w2, 3 E: w 4 D e, . # sz, 3 E: w a E: E, 0 9, 3 A 1z. (. 609) #0 e.

[A G] 1 wme 0 9 w1. K1z 3Y G D a 38 2: 3 1, w A s ne 3 A a. e wme:

e 2 1 E, 2 w a A;

1 D, w a 1, A 32 D 38 2, 0z: wme, wme. E: 2 4; # E:

az w: 3y 2 t { 1: , e 2 1, S A 4. # E 3Y: 4 G n7A w2, G a, 3 G a, 3 G aw. T1 wme E E, sz G. e D wme: 1z 1 e e 1, 5 3, 3 0 4 h t 1 : ¸ B 4, 3 0 4 38s 5 t 2 3z, 3 32 5 t 2 z, 3 2 5 e a 3 0, e, a e 3 2.

0 j e.

[A 7 3 7] aw 0 D: y t E naw 3 0, s 1 n2 ez aw, 3 ez aw, 3 Y 2, 3 0 wJ D. # 1 z y a h , s 0, 3 s 1. # E D : A y, 1 3 tez, 3 0 0 (. 610) 4, w D G } 0 4, 3 y 1. w 3y s 1 , 2 3a a 1, 3 2 3w2 3h. # e z 2 a zh y , sw a, 3 1: 3 E 30 a a D.

j 6, a 7.

:

w 1 ezw H cz, k1z az H S, d L, e cw 1 w2 0 a: y e Ge , D } rA 1, Gw 3 w A, 3 Y j ks 3 2 w 0z G 0.

3y w azz, 0 S 1 d, 3 0z w: 2 j, 3 2 y az, a a 1 0z t 2, 31 lez.

s c H e r1 1, 3 0 4 sz, d L, az 1z t S a H 1, y 2, a 3e, 0 e: 4 B z 3 1z a, s c 1.

w2 a e 3 2 lw a 9ew 1 w2 0, 3 0z w:

2 j, 3 (. 611) 2 y az, 1 1 1 0z t 2, 31 lez.

e az H e c 3j 0, 3 e, d L, l1 32 H e w 1 y, 3 l1 5, A 32 a: 1 la S 3 1: 3 32 azz, 3 G A 1 32 e, 0: E t h a S 2 0. 1z a , e 0 t H S ke 3 zs e e, 0 e S la, 3 0z w: 2 j 3 2 y az, ls a 1 0z t 2, 31 lez.

A 32 1z 3 az, a 2 az, d L:

a s 1z a 9z, ne az, 3 0 3 H aw h: h cA, G 0 waw e e 1 32, 3 0 a 32 az ez. y e a 3y, a t w a 0 h a, e 0 1w 3 H, 3 0z w: 2 j, 3 2 y az c e 1 0z t 2, 31 lez. (. 612)

a, 3 h:

a }:

a 1 wme, e ez, 1 z G 2, d, 3 a Hz H, 30 la 9z 3o1w, 3s 3 H w2 0z a az: 3a ze 3 Y a 3 1 , 3 s 1 y 1. 4 0 sz, 0, laz, 3 e: nS ew 3 w 3a a, lez 0.

0 6, a 7:

a S, d 7, 1 0 a: 38 1 1z 3a aw , 4 a 3 4v s 1z, 3 t a 0 3e a 0z, h G a, az 1w S az.

j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

a S, d 7, y e 0 raw, 0 1 S a 2 e: e H S az e 0 3a, 3 w az R r0 az l A, ewz S 0, 3 aw S a cA. 38 e 1, , 1z h G a, az 1w S az. (. 613) j: Y Y 0zz a 1.

a S, d 7, w e H 9A, e y S, 31 3a 3 le, a: a 0 2 h G a, az 1w S az.

a, 3 h, a 0:

T hz H S, L laz, 3e 6 3a, 4 sz law y az, 3 yz ew A : S e 1 1w a.

a, a 7:

$ n2 2 w1z, e wme 1z, a ez w2 t az 7 j wa, 0 3 h, w e e 3 S a a, H 3S y 2 0 a, a 5 B 3e yw, 3 e t w ez. w2 a e le: e ra, t 1 , nS 3 0 3a S a, 3 2 y az w e.

.

G D, a 0.

- 0, a, a 7.

0: K1z 32 e: (. 614) K1z na a, w2, L, w cA o1, G0 R r0 Gyw 3: a ne z, wa a, aw 3 2, cA e e waw 1 32, 0z t E G 0, 30 2 1z a 1 S.

a, 3 h: 0.

7- 0, a, a 7.

0: 1z:

1z G1 wme, 1 Y ne s 3 a, 3 1z 9ew zez, e 2 D, ez w2 t 7 yz, o1 j k1, w Bzz B, 2 S a , 0 0 9A w2 a h, 3 a e, az y az t 1 z.

a, 3 h: 0.

me a, a 7.

0: Gz 6:

Gz 6 Gw y, 7E 3 2 R1 d, 3 0 h s 1w: A 3 D 1 32, 3 y 1, w e, 1 32, 4 Hzz 0 2, 3 G a 0, 1z a az E c2. (. 615) a, 3 h: 0.

1: - H 7-w a.

j, a 7: zY 4z E s 0 3 0.

j: h, 2, 3 1, 3 2 E.

# t 2, a 7.

7- p 1, a 7:

1z e A az, 3 w y, D 0 a a 0, 3 w1z A 1 0 wme 1 h: 3 h la 9z a, 3 e 0 ks B, lew d a.

H, a }.

ϸ .

0: 0 e w y, 3 3w A 3a, }z s: 3a 3 G a 1.

e 0 2, 7, n0 s S a, az 0 3a 2, 3 2 a E e c 0, , w1, e 2 0w, 1z.

a 0w a, 2 {, 1z, y h 3 e 2, naz H S ke, 2 0w, 1z. (.

616)

a:

e w a H a ns: y 2 2 law, k2 3 e, 3 t 1 S yw 1, 2 a z cw, Gz.

# h:

y 2 1, t H S cz 3ez 0 S, q Ga L, a A , 3 1 z, l1 0, l 1, j ly y.

ϸ G.

0: cw y 0 D, 3 e 1, 2 E 2 2 e, a a, e, 31 l1.

2 0 Hz az , L, 0 , , a , y l, 3 a ls 7 w2, 31 z 7.

a S ez 2, 1 z, 7, 3 y h e, e 3 31 1 7 w2 a t2 t E, H 3Y 2 Y, 31 cz.

a:

a t 2 e y w2 3A az, 1 z, 7, a 2 (. 617) 1z, z 2, a 0w A, 3 0z e 31 Gez.

# h:

a e 3 w2 j e, e a 3 e y Y s a, s 0 S, 7: la 7 w2 2 4w sz a, w 3 sz, 0z.

a, a }:

6z 2 3, d; ke naz H S 1 32 y a, Hz y 4 yz, t ns 3 0 az, 5 7 S a a. q 1z L, 2 u5 3 a w2 ez, 2 a ra t sw A, 0 sz, 1z .

ϸ 7.

0: h, D, ez w2 a, A , 3 a E c2.

e ze S 2, e e e 0 2 z2, y 1z 8s S 2, n2 w1z 2 waz L. (. 618) a 3 e e a S, 3 a ez aw 2 , a nS cw, w1z 2 zz, Gz L.

a:

we a, 3 e t 4w lez 3 az 2 t E, L, 3 1 z a e 3j, s 4z E le 1 A w2, a 0w, 31 7.

# h:

0, 1 z, d, l0 a 4 r0 3, e e a 0 0, 3 1 a 2 wy, la r0 a, 1 z, 31 7.

ϸ 7.

0: 2 a 1, D, 3 h e 0, 0 1 a a, l1.

2 3 sz e y, 0 l S 2, 3 Y 0 2, 3 e E a 30, 0z.

0 oa a , L, e aw 2 2 e 0 H, a S 2 3 yz , e 2 a S h, 0z.

(. 619)

a:

e, y 3 1z Bz, w Hz, az e 2 L, E Bzz az A, 1z Hz a, 3 2 sz 4w Y, az S 1w, 31 2 S a.

# h:

0 S 1 31, 3 aw 0z e t2 t E, 1 z, 7 1z: y e 3, 0 Y 2 a, 31 2 S 1.

ϸ 7.

0: 1 2 D, 3 Y Y a , w H A S 30z, 3 0 0 1z, 3 1z w H: t 2, 9, 1 z.

a yz, we 1zw sz y S , 2 w1z 3yz, yz R1: az 4zw 8 a h a E, 1z L, 3 z0z 3a S, w 1 z, 0z 7.

a 0 e a sz, az 2 waz wme, 3 0zz t 0 , 7, 3 1z 3a S, cz: 0 a e h, yz 9z la 3 1 z, 0z L. (. 620)

a:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 >>  - .
:

ʲ . ( ,) ߒ 1 ) . 20 " , 9. & ...

, . . . . . , ? 1. 2. . . . 1. ...

_ - "" _ 20_ . - , ...

. . * ., - . ó ! . , ! , , , ʒ * ).. , , ,...

. . . 1847 1913 271.2 86.372 29 29 . . . ...

[004.738.5:339.3]:005.966.5 .. , .. : ...

003.067.03 ] . . . 05...

" " 5/2015 ISSN 2410-6070 6, 7 8 . 0,003 0,008 /. ...

Bohle Bohle , , . 1923 ...

12 ' , Z J -\. . . - - .. . . . - . . ...

Ē . . . . . . ...

, " " : ...

10 (562) . " " 1976 1 " , , , ". ...

() 2009. 1 7 ( ) ( ) 2 8 (...

31.62.11.500 26.30.50-80.00 ² () () .425232.001 UA1.166.0037282-16 ij 15.08.2018 . ...

2014 2008 . ...

. (1893 .) . . .- 1. 15 , 8...

- NX CMM INSPECTION PROGRAMMING - ...

. "" 2 4 10 ...

. . 1). ( .) au monde quelque chose qui vaut mieux que les juissances materielles, mieux que la fortune, mieux que la sante elle-meme cest le devouement a la science. Au g u s t i n Thierry. ...

: 94 : 1 , , . Email: xuhaiyan...

3. : , , . , ...

50! 10/2008 1958 ...

blaugelb Power Fix . blaugelb Power Fix Power Fix blaugelb Triotherm+. ...

3 : , ? Ѹ. Ѹ, , - , . Ѹ, , 1, . Ѹ , -. Ѹ...

_ 200_ . 23 2004 . 4 0 0 3 0 118 12 2004 ( ) (...

() . , , . 6, . , , . . . . . , , . 6 . , , ...

Ζ "" Җ03. : (831)429-08-12 (4812)29-41-54 (8182)63-90-72 (4012)72-03-81 (3843)20-46-81...

 
<<     |    
2017 www.lib.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .