WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Серия EFP 2 electrolux Инструкция по эксплуатации электрокамина серии EFP Добро пожаловать в мир Electrolux Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы ...»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия EFP

2 electrolux

Инструкция по эксплуатации

электрокамина серии EFP

Добро пожаловать в мир

Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от

Electrolux, который, мы надеемся, доставит

Вам много радости в будущем. Electrolux

стремится предложить как можно более

широкий ассортимент качественной

продукции, который сможет сделать Вашу

жизнь еще более удобной. Вы можете

увидеть несколько примеров на обложке этой

инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый электрокамин и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного удобнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

Содержание Введение 3 Управление электрокамином 4 Пульт дистанционного управления 5 Монтаж 7 Уход и обслуживание 7 Меры предосторожности 7 Сервисное обслуживание 8 Поиск неисправностей 8 Технические характеристики 8 Комплектация 9 Утилизация 9 Сертификация 9 Гарантийный талон 10 Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ

НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.HOME-COMFORT.RU

ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

Примечание:

В тексте данной инструкции электрокамин может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

электрический камин 3 Введение Внимательно прочитайте и строго выполняйте Внимание!

инструкции, содержащиеся в настоящем рукоПри эксплуатации любого электроприбора водстве по «Уходу и эксплуатации», даже если необходимо соблюдать основные меры вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной безопасности.

техникой. Сохраните руководство в надежном Для снижения риска возникновения пожара, месте, для того, чтобы в будущем его можно поражения электрическим током, несчастбыло легко найти и воспользоват

–  –  –

e) Модели EFP/W-1200RC, EFP/W-1300RRC Монтаж на примере модели EFP/W-1250RC:

19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона “О защите прав потребителей” и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей” предоставлена Покупателю в полном объеме;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

если изделие проверялось в присутствии Покупателя написать "работе"

Покупатель:

–  –  –

Дата пуску Модель виробу.

Ф.И.О. покупателя/ П.I.Б.

покупця:

Адрес/Адреса:

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код замовлення:

Сервис-центр/Сервiс-центр:

Мастер/Майстер: :

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, • неправильного підключення виробу до електричної, газової або з метою поліпшення його технологічних характеристик, можуть бути водогінної мережі, а також несправностей (невідповідності робочим внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідом- параметрам і безпеці) електричної, газової або водогінної мережі й лення Покупця і не несуть зобов'язань по зміні/поліпшенню раніше інших зовнішніх мереж ;

випущених виробів. • дефектів, що виникли внаслідок влучення усередину виробу стоПереконливо просимо Вас щоб уникнути непорозумінь до установки / ронніх предметів, рідин, комах і продуктів їхньої життєдіяльності, і т.д.

експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію з експлуатації. Забо- • неправильного збереження виробу;

роняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати • необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуабо переписувати які-небудь зазначені в ньому дані. Дійсна гарантія має ляторів, запобіжників, а також скляних/порцелянових/матер'яних силу, якщо Гарантійний талон правильно/чітко заповнений і в ньому і переміщуваних вручну деталей і інших додаткових деталей, що зазначені : найменування і модель виробу, його серійні номери, дата про- швидко зношуються, та змінних деталей (комплектуючих) виробу, що дажу, а також є підпис уповноваженої особи і штамп Продавця. мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх приГарантійний термін на маслонаповнений радіатор, тепловентилятор i родним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не на електричний камін складає 12 (дванадцять) місяців із дня продажу зв'язана з розбиранням виробу;

виробу Покупцеві. • дефектів системи, у якій виріб використовувався як елемент цієї Гарантійний термін на зволожувачі повітря и i на мобильнi кондицiоне- системи.

Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівальних ри складає 12 (дванадцять) місяців із дня продажу виробу Покупцеві.

приладів Гарантійний термін на вироби (водонагрівальні прилади) серій EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim визначається в такий спосіб: на Ця гарантія не надається, якщо несправності у водонагрівальних приводомістку ємність (сталевий бак) гарантійний термін на ушкодження ладах виникли в результаті: замерзання або всього лише одноразовід корозії складає 96 (дев'яносто шість) місяців, а на інші елементи вого перевищення максимально допустимого тиску води, зазначеного виробу гарантійний термін складає 24 (двадцять чотири) місяці. на заводській табличці з характеристиками водогрійного приладу;

На вироби серій EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, експлуатації без захисних пристроїв або пристроїв не відповідають EWH Magnum Slim на водомістку ємність (бак) гарантійний термін технічним характеристикам водонагрівальних приладів; використання складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 корозійно-активної води; корозії від електрохімічної реакції, несвоєчасдвадцять чотири) місяці. ного технічного облуговування водонагрівальних приладів відповідно На вироби серій EWH Centurio, EWH Centurio H на водомістку ємність до інструкції з експлуатації (у тому числі: недотримання встановлених (бак) гарантійний термін складає 84 місяці, а на інші елементи виробу інструкцією періодичності та термінів проведення технічного обслугоскладає 24 (двадцять чотири) місяці. вування, в обсязі, зазначеному в інструкції).

Дійсна гарантія поширюється на виробничий або конструкційний Для газових проточних водонагрівачів справжня гарантія має силу дефект виробу. Дійсна гарантія містить у собі виконання уповноваже- тільки у разі пуску їх в експлуатацію силами фахівців уповноваженої ним сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей і авторизованої організації із складанням відповідного Акту про ввевиробу в сервісному центрі або в Покупця (по розсуду сервісного цен- дення в експлуатацію з обов’язковою вказівкою дати пуску і штампу тра). Гарантійний ремонт виробу виконується в терміни, передбачені організації, що робила введення в експлуатацію.

Законом "Про захист прав споживача". УВАГА!

Зазначений вище гарантійний термін поширюється тільки на вироби, В цілях вашої безпеки установка (підключення) виробів, працюючих що використовуються в особистих, сімейних або домашніх цілях, не на газі, допускається виключно фахівцями і організаціями, що мають зв'язаних з підприємницькою діяльністю. У випадку використання виро- ліцензії на цей вид робіт.

бу в підприємницькій діяльності, його гарантійний термін складає 3 (три) Продавець (виробник) не несе відповідальності за недоліки, що місяці. Гарантійний термін на комплектуючі вироби (деталі, які можуть виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), або бути зняті з виробу без застосування яких-небудь інструментів, тобто унаслідок експлуатації в складі з магістралями водяного/газового шухляди, полички, ґрати, кошики, насадки, щітки, трубки, шланги, постачання і продуктів горіння, нездатних забезпечити безпербойную коронки пальників і ін. подібні комплектуючі) складає 3 (три) місяці. роботу газового проточного водонагрівача.

Особливі умови гарантійного обслуговування зволожувачів Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частиповітря ни, установлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, складає три місяці з дня видачі Покупцеві В обов'язковому порядку при експлуатації ультразвукових зволожувиробу по закінченні ремонту, або продажу останньому цих комплекту- вачів повітря необхідно використовувати оригінальний фільтр-карючих/складових частин. тридж для зм'якшення води. Рекомендується використовувати Дійсна гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені на дистильовану або попередньо очищену воду. Термін служби території України. фільтра-картриджа залежить від ступеня твердості використовуваДійсна гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитку, ної води і може не прогнозовано зменшуватися, в результаті чого що відбувся в результаті переробки і регулювання виробу, без попе- можливе утворення білого осаду навколо зволожувача повітря і на редньої письмової згоди виготовлювача, з метою приведення його у мембрані самого зволожувача повітря (даний осад може не віддалявідповідність з національними або місцевими технічними стандартами тися і за допомогою прикладеної до зволожувача повітря щіткою).

і нормами безпеки, що діють у будь-якій іншій країні, у якій цей виріб Для зниження ймовірності виникнення такого осаду фільтр-картридж був спочатку проданий. вимагає періодичної своєчасної заміни. Внаслідок вироблення ресурПродавець і Виготовлювач знімають із себе усяку відповідальність за су фільтрів в зволожувачів повітря може знижуватися продуктивність будь-які несприятливі наслідки, зв'язані з використанням купленого виро- виходу вологи, що вимагає регулярної періодичної заміни фільтрів бу без затвердженого плану монтажу і дозволу відповідних організацій. відповідно до інструкції по експлуатації. За перераховані в дійсному ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА: пункті несправності зволожувачів повітря і виниклий у зв'язку з такиперіодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробу (чищен- ми несправностями який-небудь збиток у Покупця і третіх осіб Проня, заміну фільтрів); давець, Імпортер, Виготовлювач відповідальності не несуть і дійсна

• будь-які адаптації і зміни виробу, у т.ч. з метою удосконалення і гарантія на такі несправності зволожувачів повітря не поширюється.

розширення звичайної сфери його застосування, що зазначена в При експлуатації зволожувачів повітря рекомендується використовунструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди вати тільки оригінальні аксесуари виробника.

виготовлювача.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ: З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вважається, що:

• якщо буде цілком /частково змінений, стертий, вилучений або буде • Уся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі власнерозбірливий серійний номер виробу; тивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів"

• використання виробу не по його прямому призначенню, не відповід- надана Покупцеві в повному обсязі;

но до його Інструкції по експлуатації, у тому числі, експлуатації виробу • Покупець одержав Інструкцію з експлуатації купленого виробу російз перевантаженням або спільно з допоміжним устаткуванням, Продав- ською та

цем, що не рекомендується, (виготовлювачем);

• наявності на виробі механічних ушкоджень (сколовши, тріщин, і • Покупець ознайомлений і згодний з умовами гарантійного обслуговут.д.), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, вання/особливостями експлуатації купленого виробу;

високих температур, підвищеної вологості/ запиленні, концентро- • Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплектностія........

ваних парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною

несправності виробу ; якщо виріб перевірявся в присутності Покупця написати "роботі"

• ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/ пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/особами;

• стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) і інших причин, що знаходяться Покупець:

поза контролем Продавця (виготовлювача) і Покупця, що заподіяли шкоди виробові; Підпис: Дата:

www.home-comfort.ru В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.Похожие работы:

«Анастасия Федоренко Большая книга жизни Юрий Никулин Донецк ББК 63.3(4Укр)64-8 Ф33 Федоренко Анастасия Сергеевна Большая книга жизни. Юрий Никулин. Донецк: издательство А. С. Федоренко, 2013 г. – 288 стр. ISBN 978-966-2485-08-0 Ю...»

«Приложение 2 к Правилам внутреннего трудового распорядка ено КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ муниципального бюджетного дошкольного образовательного сад общеразвивающего № 8 "Чоппуус...»

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ Было выяснено, что невербальные характеристики учителей начальных классов с различным стажем работы отличаются по количеству и содержанию невербальных характеристик, что и подтвердило нашу гипотезу. Таким образом, можно сде...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ "ПОИСК" РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДАЮ педагогическим советом Директор Протокол от 31 марта 2016 г. А. В. Жигайлов ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА "...»

«Памятка для учителя по организации перевёрнутого обучения Идея перевёрнутого класса возникла несколько десятилетий назад в США. Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, чтобы привлечь учеников к реальной деятельнос...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО "Амурский государственный университет" Научная деятельность Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам – программам подготовки научноПНД СМК 18-2014 педагогических кадров в аспирантуре У...»

«Общая педагогика ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА Кижук Елена Ивановна учитель начальных классов ГУО "Гимназия №1" г. Мосты, Республика Беларусь ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ Аннотация: в статье представлены примеры из опыта работы по использовани...»

«Муниципальный учебно-методический центр "Развивающее обучение" А.Л. Камин, А.А. Камин ФИЗИКА Собственными силами Часть II Физика собственной персоной Учебник для 7 класса по программе развивающего обучения Екатеринбург МУМЦ "Разв...»

«ISSN 20720432 Журнал Искусство и образование зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Учредитель и Главный редактор Н.А. Кушаев Адрес редакции:...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №13 ДОКЛАД "Формирование культуры общения у детей старшего дошкольного возраста" Подготовила: воспитатель Швайковск...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.